< Back

Interaktivní výuka

| 18. 3. 2011

This page was intended for an older version of our site. We apologise if it is displayed incorrectly.

 


INTERAKTIVNÍ VÝUKA = ZAPOJENÍ ŽÁKŮ

Nezapomínejme, že v centru naší pozornosti je žák. Žáci a žákyně musí být těmi, pro které změny na školách děláme.

V poslední době se symbolem změny staly interaktivní tabule. Není to však „jen o tabulích“ ale i o hlasovacích systémech, měřicích systémech pro přírodní vědy, jazykových laboratořích a další technice. Ale především: vhodný HW a SW spolu s dalšími doplňky je samozřejmě nutným pilířem, ale sám o sobě nestačí. Chcete-li, aby Vaše škola fungovala a rozvíjela se, moderní nástroje musí být doplněny školením a metodickým rozvojem učitelů. Samozřejmě nové nástroje vyžadují nové zdroje a obsah. Pro bezproblémový provoz potřebujete technickou podporu.

FÁZE INTERAKTIVNÍ VÝUKY  
faze  
4 PILÍŘE ÚSPĚŠNÉ REALIZACE  


   SMART TŘÍDA
Široká nabídka prověřených školních produktů i celých řešení až po digitální třídu. Učitelé po celém světě využívají SMART produkty k podpoře moderního přístupu učitele i žáka k výuce. Výběr vhodných prostředků včetně potřebného softwarového vybavení je důležitý. Je třeba, aby se jednotlivé nástroje snadno a intuitivně ovládaly a dobře spolupracovaly jako celek. Takto navržené prostředí nazýváme SMART Třídou.


   ŠKOLENÍ
Naše tréninky a profesionální rozvoj pedagogů plně podporující zapojení SMART technologií do výuky. Veškeré vzdělávání spojené se SMART technologiemi je akreditované MŠMT a rozvinuto do jednotlivých uživatelských úrovní. Na školeních vám poskytneme odborné lektory a konzultanty, s jejichž pomocí dosáhnete přirozeného začlenění digitálních výukových materiálů do výuky.


   TECHNICKÁ PODPORA
Kompatibilní technologie bez starostí. Díky využití typových instalací můžeme školám nabídnout kompletní instalační služby. Prodejem a instalací zařízení naše podpora nekončí. Máme pro vás připravenu řadu nadstandardních servisních služeb, aby vám technika spolehlivě sloužila a přinášela vám ještě větší užitek a radost.


   OBSAH A ZDROJE
Spolupracujte a inspirujte se při vytváření svých výukových příprav, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku ve třídě při používání SMART technologií. Hledáme výukové zdroje, materiály, aktivity, programy a další zdroje, které vám pomohou využít SMART technologie tím nejlepším způsobem. Spolupracujeme rovněž na tvorbě interaktivních materiálů s předními českými profesionálními nakladateli učebnic, kteří propojují digitální obsah s tradičními učebnicemi.


   KOMUNITA
Spojte se s námi na webu, facebooku, youtube, využijte náš newsletter, přijďte navštívit SMART Centra interaktivní výuky či SMART Vzorové školy a a získejte svoji vlastní zkušenost s formami výuky, které jsou technologiemi probouzeny. Sdílejte s nimi jejich zkušenosti a posouvejte výuku ve svých školách vpřed. Staňte se SMART Učitelem ve SMART Vzorové škole či dokonce SMART Centru interaktivní výuky.                                          
 
You need advice?
Subscribe news Contact us

Contact praha@avmedia.cz