SMART Room System

Současné moderní komunikační technologie mají velký dopad na všechny aspekty našeho života. Nejvíce se projevují v pracovním prostředí, ve kterém se způsob spolupráce dramaticky změnil. Globalizace a demografické uspořádání firem významně ovlivňují požadavky budoucích pracovišť. Na tyto změny reaguje inovativní řešení pro sjednocenou komunikaci v podobě SMART Room System pro Microsoft Lync.

  • SMART Room System je komplexní interaktivní hardwarové řešení plně integrované s Microsoft Lync a Skype pro firmy určené pro porady, jednání a operativní brainstorming. 
  • SMART Room System je vybaven interaktivním displejem s HD kamerou, mikrofony, reproduktory a stolním dotykovým panelem, který je určený pro správu a řízení celého průběhu svolaného setkání.
  • SMART Room System v sobě zahrnuje podporu pro týmovou spolupráci a komunikaci s využitím audia, videa, sdílení pracovních dokumentů a interaktivního zapojení všech účastníků..
  • Stávající uživatelé Microsoft Lync a Skype využívají stejné komunikační prostředí, na které jsou zvyklí.

SJEdnocená firemní spolupráce

SMART ROOM SYSTEM - představení

smart room system - funkce

Services

We always try to find the best solution meeting the needs of every individual customer. We offer partnerships aimed at ongoing development.

Products

Interactive SMART Board displays are an interesting alternative to interactive boards. They are suitable for smaller areas, while SMART Podium displays are more appropriate for larger rooms.

You need advice?
Subscribe news Contact us

Contact praha@avmedia.cz