HYBRIDNÍ SPOLUPRÁCE

Výkon firmy není postaven na jednotlivci, ale bez výjimky na týmech i těch vzdálených. Týmová spolupráce je nezbytným předpokladem pro dosažení kvalitních a dlouhodobých výsledků. Co přináší hybridní týmová spolupráce na dálku? Především přechod z pasivní formy spolupráce k aktivnímu zapojení. Vzdálené prezentace, brainstormingy, porady a pracovní workshopy jsou smysluplné. Vzdálení účastníci nejsou pouhými pozorovateli, ale stávají se součástí jednoho týmu. 

  • Týmy tráví mnoho zbytečného času na poradách a nedosahují takových výsledků, které jako management očekáváme? Co jim tedy schází? Především jde o přípravu a následnou prezentaci srozumitelného vizuálního příběhu, který je možné vzdáleně ukázat na všech dostupných digitálních dokumentech např. v prostředí digitálního flipchartu, office nástrojích (Word, Excel, PowerPoint, internetový prohlížeč, Microsoft Teams, Cisco Webex Teams, Zoom…) a ostatních firemních SW aplikací. Podklady na interaktivních displejích SMART lze vzájemně sdílet, doplňovat a zvýrazňovat o připomínky a závěry automaticky ukládat a distribuovat všem zúčastněným stranám.
  • AV technologie určené pro spolupráci významně ovlivňují budoucnost práce. V posledních letech používáme slovo "práce" podstatné jméno (jako místo, kde vykonáváme nějakou činnost) a slovesu "spolupracovat" (jako okamžiku, kdy bez ohledu na umístění, skupina lidí něco smysluplně tvoří). 
  • Firmy, státní a vládní organizace se zaměřují na vytváření tzv. "kultury spolupráce", která je klíčem k přilákání a udržení výjimečných talentů. Výzkum od společnosti Poly zjistil, že 78 % generace Y vyžaduje ke své práci moderní technologie pro spolupráci, které budou  ovlivňovat jejich celkovou produktivitu. 
Mám zájem o více informací

VZDÁLENÁ SPOLUPRÁCE

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz