unikátní návštěvnický systém

Návštěvnický systém V-PASS je komplexní platforma pro systematický přístup k návštěvníkům a expozicím. Je odpovědí na otázku, jak motivovat návštěvníky k opakované návštěvě, řešením pro správu obsahu exponátů na jednom místě a v neposlední řadě zajistí, aby byli návštěvníci propagátory vaší expozice. 

  • Systematický přístup k návštěvníkům  - variabilita systému umožňuje navrhnout řešení pro školy, rodiny i jednotlivce tak, aby splňovala rozdílné potřeby návštěvníků. Systém je modulární a řeší mimo jiné následující úkoly: identifikaci návštěvníků, jejich motivaci k aktivní činnosti v rámci expozice, uchování znalostí, práci s uloženými informacemi, další vzdělávání a nabádá je k opa kované návštěvě. Navíc umožňuje plné využití mobilních zařízení a tabletů v expozici.
  • Výhody pro návštěvníky 
    Návštěvník je vtažen do expozice a motivován k aktivní účasti • Vytvoření vlastního profilu na extranetu • Sdílení zážitků, emocí, obrázků, videí, výsledků na sociálních sítích • Soutěže mezi jednotlivými návštěvníky nebo skupinami • Motivace k aktivnímu zapojení v rámci expozice • Práce s uloženými informacemi, další vzdělávání • Orientace v expozici
  • Systematický přístup k expozicím  - návštěvnický systém V-PASS sdružuje jednotlivé moduly pod jedno rozhraní. Systém zahrnuje nástroje pro správu obsahu, které umožňují provozovateli měnit obsah exponátů snadno a rychle bez nutnosti IT znalostí. Součástí systému je servisní modul s neustálým sledováním stavu exponátů, včetně řešení provozních problémů, jako je vzdálená správa, restart a archivace. Díky statistickému modulu je možné průběžně vyhodnocovat aktivity návštěvníků v rámci expozice. Získaná data lze použít například pro reporty,statistiky, grafy a jiné.
  • Výhody pro provozovatele - nástroj pro využití potenciálu návštěvníků • Systematická správa obsahu exponátů • Identifikace návštěvníka, vytvoření jeho profilu • Personifikovaný obsah • Motivace návštěvníků k opakované návštěvě • Budování komunity • Plně editovatelné prostředí • Využití šablon interaktivního obsahu • Zvýšení atraktivity exponátů • Provázání se vstupenkovým systémem a navigací návštěvníků • Zpětná vazba • Možnost propojení více pracovišť a objektů
Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz