< Zpět

SMART Education Software 2013 DU : Odpovědi na časté dotazy

Martin Peska | 8. 12. 2014

Tento dokument nabízí řešení situací, kdy není možné nainstalovat nebo řádně provozovat software SMART Education Software 2013

Tato stránka byla určena pro starší verzi našeho webu. Omlouváme za případné chybné zobrazení.

  Poslední úprava: 8 . 1 2 .20 1 4 /DUDFRM 1 / 11 SMART Education Software 2013 D U : Odpovědi na časté dotazy  December Update (SES I 201 3 D U ) .

 Minimální HW a SW konfigurace

Mnoho problémů při instalaci SES I 2013 pramení z nedodržení minimálních hardwarových a softwarových požadavků. Tyto požadavky jsou uvedeny na webových stránkách výrobce software , v originálním návodu na instalaci a jsou rovněž uvedeny v českém návodu na instalaci, který je součástí DVD dodávaného firmou AV MEDIA ke každému interaktivnímu zařízení . Český návod na instalaci a aktivaci software je možné také získat zde .

Tip: Většina minimálních softwarových požadavků bude splněna, bude - li operační systém plně aktualizován z Microsoft Windows Update včetně všech doporučených aktualizací. Obecně lze doporučit instalaci aktuálních nejvyšších možných verzí software dostupných pro konkrétní operační systém.

 • Procesor Int el Pentium 4 nebo AMD Athlon 64 . Je vyžadováno rozšíření instrukční sa dy procesoru SSE . Starší procesory Intel Pentium 3 nebo AMD Athlon XP nejsou touto verzí software podporovány a mohou provozovat pouze starší verze software SMART Notebook Software 10.6 , SMART Response 2010 3.0.256.1 nebo SMART Classroom Suite 2010 . 
 • Paměť 2 GB (4 GB doporučeno). Pro operační systémy Windows 7 a Windows 8 d oporuč uje AV MEDIA velikost operační paměti 4 GB.
 • Volné místo na pevném disku 3 , 1 GB . Doporučená velikost je včetně instalace všech prvků obou originálních galer í. 
 • Operační systém Windows XP SP3, Windows 7 SP1 (32 i 64 - bit ) a Windows 8 (32 i 64 - bit) . Uvedené minimální verze aktualizací Service Pack musí být bezpodmínečně dodrženy . Poslední verze software kompatibilní s operačním systémem Windows 2000 byla 10.0 SP5 (dostupná zde ), nepodporuje však většinu nových interaktivních zařízení . Serverové operační systémy (Windows Server 2003 – 20 12 ) nejsou podporovány. Software SESI2013DU je poslední verze software pro interaktivní zařízení SMART, která podporuje operační systém Windows XP, v následujících verzích tento systém již podporován nebude. 
 • Internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 . Tato podmínka je automaticky splněna pro plně aktualizované verze všech podporovaných operačních systémů
 • Adobe Flash Player 1 1 . 9 ActiveX plugin a Firefox and other browsers plugin. Instalace SES201 3 obsahuje instalaci Adobe Flash Player 1 1.9 ( FP ) a to jak verzi ActiveX pro MS IE , tak i pro ostatní prohlížeče (Firefox, Opera) . V některých p řípadech může dojít ke kolizi dříve nainstalované verze FP a v instalačním balíku přítomné verze – v tomto případě se na konci instalace zobrazí informace operačního systému, že došlo k problému a dotaz, zda byl software nainstalován správně – odpovězte an o , na instalaci to nemá vliv. V případě problémů s nefunkčností Flash obsahu odinstalujte všechny verze FP (může pomoci tento nástroj ) a nainstalujte aktuální verze F P pro MS IE i pro ostatní prohlížeče ( obě verze ke stažení zde ). 
 • Microsoft DirectX 9 . Tato podmínka by měla být automaticky splněna pro všechny podporovan é operační systém y . 
 • Microsoft .N ET Framework 4 .0 Client Profile . Instalátor SES I 201 3 obsahuje instalaci této kompone n ty a v případě, že není tento software v počítači detekován, je automaticky nainstalován .
 • Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office . Instalátor SES I 201 3 obsahuje inst alaci této komponenty a v případě, že není tento software v počítači detekován, je automaticky nainstalován. 
 • Grafická karta s nativní podporou DirectX 9 pro 3D Nástroje . Tento požadavek pro provozování software SMART Notebook 3D nástroje splňují všechny m oderní grafické karty včetně integrovaných . 
 • Připojení k Internetu . Připojení k Internetu je vyžadováno pro automatické stažení lokalizačních souborů, galerií a v případě použití webového instalátoru i pro stažení kompletní instalace software SESI2013 z we bového serveru výrobce . Po instalaci může být internetové připojení vyžadováno pro aktivaci některých komponent softwarového balíku SESI2013

Nelze nainstalovat software digitální třídy SMART Classroom Suite Softwarový balík

SMART Education Software 2013 neobsahuje software digitální třídy SMART Classroom Suite . Aktuální verze software digitální třídy SMART Classroom Suite 2011 je součástí staršího softwarového balíku SMART Education Software 2012 SP1 ( ke stažení zde ) a není kompatibilní s operačním systémem Windows 8 .

Neobdrželi jsme produktový (aktivační ) kód

Neobdrželi jsme produktový (aktivační ) kód pro SMART Notebook nebo SMART Response Software SMART Notebook od verze 1 1 .1 a software SMART Response 2013 od verze 4.6 .960.0 ( June Update ) nevyžaduj í aktivaci produktovým klíčem. Aktivace SMART Notebooku produktovým klíčem zakoupené Kolektivní li cence je nutná pouze v případě, že je software používán na počítači připojeném ke konkurenčnímu interaktivnímu zařízení, nebo v jiném případě definovaném licenčním ujednáním SMART.

Další časté dotazy v PDF

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz