METODIKA A VZOROVÉ ÚLOHY V ROBOTICE (VEX IQ A VEX EDR)

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012656

Realizace: AV MEDIA, a.s ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 30. 10. 2018

Cílem projektu je vývoj a zpracování výukové metodiky pro základní a střední školy se zapojením modulárních víceúčelových robotických stavebnic VEX IQ a VEX EDR.  Stále se rozšiřující možnosti robotiky je nutné akceptovat a začlenit do výuky na školách a tím podpořit rozvoj této oblasti jako propojovatele vědeckých a technických oborů. Robotické systémy VEX IQ a především VEX EDR musíme chápat jako akcelerátor inovací ve výuce robotiky a následné aplikaci získaných dovedností a znalostí v rozvoji dalších ekonomických odvětví.

Naším záměrem je dodat vhodné nástroje pro výuku, společně s kvalitním obsahem a praktickou metodikou. Bude obsahovat jak návody k posílení klíčových kompetencí žáků základních / středních škol, tak i vzorové úlohy pro inspiraci pedagogů a snadné zapracování pedagoga do tohoto typu výuky. Metodika povede i pedagogy začínající s výukou robotiky, usnadní jim stanovení cílů daného výukového tématu a povede je ve správném využívání pomůcek a tím i k efektivnějšímu a účinnějšímu způsobu výuky. 

 

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz