AKADEMIE ŘÍZENÍ ÚSPĚŠNÉ ŠKOLY

Individuální projekt AV MEDIA, a.s. do výzvy č. 02_16_32 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008194

Realizace: AV MEDIA, a.s 
Doba realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021

 

Cíle projektu:

Tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů určených pro vedoucí pedagogické pracovníky zaměřených zejména na:

  • leadership a pedagogické vedení
  • formativní hodnocení
  • projektový management
  • specifika malotřídních škol
  • specifika institucí poskytujících zájmové vzdělávání
  • implementaci digitálních technologií do života školy

Cílem projektu je tvorba a pilotní ověření nového vzdělávacího programu určeného pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení se zaměřením na pedagogické vedení, formativní hodnocení, implementaci digitálních technologií do života školy ad. V rámci projektu budou vytvořeny chybějící vzdělávací programy pro vedoucí pedagogické pracovníky se zaměřením na specifické oblasti našeho školství. Důraz bude kladen na vzájemnou výměnu zkušeností a vzájemné učení cílové skupiny projektu.

Zájemci o více informací či zařazení do pilotní skupiny se mohou hlásit na e-mailu: akademie@avmedia.cz

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz