AKTUALITY A DOSAŽENÉ VÝSTUPY

WEB AVMEDIA – aktuality

Projekt „Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost“, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0045 je realizován  v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
Vlastní realizační fáze projektu byla zahájena dne 07. 11. 2014 podpisem akceptace rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Plánovaný harmonogram realizace aktivit byl tak posunut ze září na listopad 2014.


Již v přípravné fázi projektu byl sestaven realizační tým projektu, který neprodleně zahájil komunikaci se všemi partnery projektu ohledně obsazení pozice koordinátor projektu, nastavení plánovaného harmonogramu školení, seznámení s partnerskou smlouvou včetně zapracování připomínek od partnerů a vyjasnění všech práv a povinností partnerů v ní uvedených. Při obsazování pozice koordinátor projektu bylo třeba vzít v úvahu především podmínky, za kterých může být pracovník na tuto pozici obsazen - znalost školského prostředí, znalost využívání ICT u konkrétních partnerů projektu, možnost adekvátního sladění pracovního vytížení pracovníka a stanovení jeho maximálního pracovního úvazku nepřekračujícího podmínky výzvy 51.


V průběhu prvního měsíce realizace byly projednávány možnosti a podmínky jednotlivých partnerů a jejich pracovníků pro organizaci a sestavení harmonogramu jednotlivých vzdělávacích aktivit a probíhaly diskuze jak vybrat nejvhodnější účastníky těchto aktivit s cílem co nejefektivnějšího využití možností školení pro jejich praxi v běžné činnosti pedagogů.


Po analýze stávajícího ICT vybavení a vyjasnění plánovaných aktivit pro konkrétní partnery byly s některými partnery uzavřeny dodatky k partnerské smlouvě mapující změny, které se ukázaly jako vhodné oproti původnímu plánu a rozpočtu partnera – výměna typu mobilního zařízení, změna počtu dle plánovaného zařazení účastníků do klíčových vzdělávacích aktivit nebo navýšení úvazku koordinátora vůči plánovanému počtu školení pro daného partnera. Partneři byli následně podrobně seznámeni s celkovým financováním projektu a jednotlivými kapitolami rozpočtu.


Vzhledem k vysokému počtu partnerů a plánovanému počtu účastníků klíčových aktivit byl sjednáván i jednotný postup k proplácení přímé podpory a poskytování občerstvení pro účastníky školení. S jednotlivými partnery byly projednávány možnosti nákupu a minimální vybavení ICT vybavení, které bude v rámci projektu pořizováno s ohledem na doplnění stávajícího vybavení školy.


Pro koordinátory byl uspořádán seminář, po kterém následovala diskuze a řešení jednotlivých témat dle  individuálních potřeb partnerů – organizace školení, pořízení ICT vybavení, činnost a vykazování činnosti koordinátorů, podklady pro MZ, poskytování přímé podpory a doprovodných opatření, potřebná publicita projektu, archivace dokumentace.


Účetní partnerů se zúčastnili webových online seminářů zaměřených na vyjasnění témat projektového účetnictví – účtování přímých a nepřímých nákladů, oddělení účetnictví a označování dokladů, doporučený způsob účtování a dokládání k prokazování úhrad. V listopadu proběhlo sestavení harmonogramu školení u každého partnera - dle počtu požadovaného vybavení ICT byli vybráni pedagogové a byly stanoveny termíny jednotlivých školení.


V průběhu měsíce listopadu byly po konzultacích se všemi partnery sestaveny specifikace a podklady pro centrální výběrové řízení na vybavení ICT. Podklady a specifikace byly sestaveny na základě analýzy potřeb a stávajícího vybavení jednotlivých škol. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 12. 12. 2014.


V rámci pedagogické přípravy aktivit proběhlo školení lektorů k realizaci klíčových aktivit projektu, byly konzultovány výukové materiály pro jednotlivá školení a metodicky upraveny dle požadavků a potřeb partnerů. V prosinci byly podány akreditace na školení s nejbližší realizací a jsou připravovány akreditace na zbývající plánovaná školení.

V prosinci 2014 byla zahájena realizace vlastní klíčových aktivit projektu vzdělávacími kurzy:

Název aktivityMísto konání
KA1 - Zavádění moderních technologií do školyPísek, Příbram, Telč
KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výukyČeské Budějovice, Jílovice, Křemže, Lišov, Lomnice nad Lužnicí, Protivín, Příbram, Sezimovo Ústí, Slavonice, Tábor, Telč, Trhové Sviny, Třeboň, Votice
KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulíBorotín, Křemže, Pelhřimov, Příbram, Trhové Sviny

V lednu pak pokračovala realizace klíčových aktivit u dalších partnerů, v průběhu měsíce ledna bylo zrealizováno 44 běhů školení z 3. klíčové aktivity.

Název aktivityMísto konání
Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výukyČeské Budějovice, Pelhřimov, Písek, Radomyšl, Strmilov, Sušice, Tábor, Vodňany, Záhoří
Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výukyBenešov, České Budějovice, Dačice, Jílovice, Kaplice, Lišov, Lomnice nad Lužnicí, Malšice, Pelhřimov, Písek, Protivín, Radomyšl, Sezimovo Ústí, Slavonice, Sušice, Tábor, Telč, Třeboň, Vodňany, Záhoří
Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výukyBorotín, České Budějovice, České Velenice, Košetice, Loučovice, Milevsko, Protivín, Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Vlašim

Výstupem každého vzdělávacího kurzu je prezenční listina účastníků a osvědčení pro úspěšné absolventy.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz