Jak to všechno začalo…

V roce 1992 jsem pracoval pro společnost zabývající se dovozem kancelářské techniky – kopírek, počítaček, databank, tiskáren, spotřebního materiálu atp. Fungoval jsem tam jako jakási pravá ruka majitele. Ten byl, stejně jako já, velmi zapálený pro nové „technické hračky“ a zároveň všude hledal a nacházel obchodní příležitosti. To první nás sbližovalo a to druhé mne zase velmi inspirovalo.

Jak to všechno začalo....

Někdy na jaře 1992 za mnou přišel můj tehdejší šéf, pan Kočí, s tím, že firma Sharp začíná do Evropy dovážet novou kategorii produktů, které by mne, jako tehdy čerstvého absolventa ČVUT, mohly zajímat. Šlo o první cenově i velikostně dostupné přístroje, které umožňovaly promítání obrazu z počítače či videorekordéru na plátno. Hned jsme začali uvažovat nad možnými zákazníky, pro něž by takové přístroje mohly být zajímavé. A začali jsme také připravovat „oficiální představení“ videoprojektorů a LCD projekčních rámečků na výstavě INVEX, která tehdy byla zásadním středobodem dění v českém (tehdy dokonce československém) IT světě. A expozice návštěvníky zaujala. I když nepřinesla žádný bezprostřední obchodní efekt, rozhodli jsme se, že založíme společnost, která se bude na tyto „hračky“ soustředit, a že je budu nakupovat právě u pana Kočího. Toto strategické partnerství nám vydrželo poměrně dlouho, asi 5 let.

TŘI KAMARÁDI

K založení společnosti jsem přizval 2 kamarády. A vše podstatné, včetně názvu AV MEDIA, jsme někdy na podzim 1992 dohodli v jedné břevnovské restauraci. Jedním z přizvaných kamarádů byl Petr Hrubeš, spolužák z vysoké školy. Toho jsem si cenil pro jeho inteligenci, ale především jsem obdivoval a stále obdivuji jeho technické dovednosti a věcně technický způsob myšlení. Druhý kamarád po kratším koketování myšlenku podílnictví v obchodní společnosti zavrhl a dal nám košem.

Protože jsme tehdy už přijali záměr tří zakladatelů, rozhodli jsme se hledat náhradního třetího společníka. Podílnictví jsem nakonec nabídl Davidu Leschovi, kterého jsem znal ze studentského Gama klubu. Jako absolvent Vysoké školy ekonomické skvěle doplňoval dovednosti nás dvou – uměl výborně anglicky a rozuměl účetnictví.

AV MEDIA ZAČÍNÁ

V prosinci 1992 jsme byli zapsáni jako společnost s ručením omezeným a základním jměním 100 000 Kč.

Skoro celý první rok jsme neměli oficiální kanceláře, úřadovna i sklad byly v pokoji, který jsem sdílel s bratrem v bytě rodičů na pražském Jižním Městě. K týdenním schůzkám jsme se scházeli u Petra Hrubeše, který byl tehdy hrdým čerstvým majitelem malého bytu v Modřanech, a formální sídlo bylo v domě na Smíchově, kde bydleli rodiče Davida Lesche.

Ani počet zaměstnanců nebyl nijak vysoký – celý následující rok jsem naplno (nelze hovořit o plném úvazku, protože jsme neměli zaměstnanecké smlouvy ani jsme si nevypláceli odměny) pracoval pro společnost jen já. Ostatní se přidávali po večerech, protože Petr v té době pracoval v technickém výzkumném ústavu a David ve firmě Siemens.

Měli jsme tehdy úžasnou podporu z našeho okolí: pan Kočí nám fandil a zajišťoval dlouhodobé zápůjčky předváděcích přístrojů od rakouské centrály firmy SHARP, často jsem měl ve „skladu“ pod pracovním stolem i dva nebo tři. S nimi jsem objížděl zákazníky a předváděl a předváděl... Jak agent s teplou vodou. Zpočátku jsem byl úspěšnější s nabídkou krátkodobého pronájmu než s prodejem. Přece jen to tehdy nebyl levný špás – řešení pro promítání z počítače se dalo pořídit od zhruba 250 000 Kč a pro promítání z videorekordéru s nízkým rozlišením asi od 60 000 Kč. Také technické parametry a kvalita nebyly tehdy vůbec srovnatelné s dnešními přístroji.

Nicméně první zakázky se objevovaly. Když jsme dováželi, museli jsme ale platit předem. A tady zafungoval další anděl strážný: na provoz i na zboží jsme si půjčovali peníze (dnes v obchodním měřítku ve směšném objemu desítek tisíc korun) od mých rodičů.

POVEDLO SE: ROSTEME

Koncem roku 1993 se nám už zdálo, že by to mohlo dlouhodobě fungovat. Obrat konečně směřoval někam k sedmimístnému číslu (myslím, že s trojkou na začátku) a mohli jsme vyplatit první odměnu řediteli, obchodníkovi a instalačnímu technikovi v jedné osobě. Rozhodli jsme se přijmout prvního zaměstnance. Stal se jím Zdeněk Rychetník, můj spolužák z gymnázia, který byl a je duší obchodník. Krátce po něm nastoupila i obchodní asistentka a někdy v té době opustil své teplé místečko ve výzkumáku i Petr Hrubeš a vytvořil technické oddělení.


Další roky byly velmi dynamické. V roce 1994 jsme měli obrat asi 10 milionů, poté asi 23 mil. a v roce 1996 jsme opět více než zdvojnásobili na 55 mil. V té době se do denního provozu plně zapojil i třetí společník David Lesch. Ten s sebou později přivedl i některé další kolegy, kteří zanechali nesmazatelnou stopu ve fungování firmy.

Předseda představenstva AV media Petr Barcal


Petr barcal

A tak začal příběh AV MEDIA.
Z malé firmy jsme se stali
špičkou v oblasti prezentací
a audiovizuální techniky.
Uvědomujeme si, že za naše
úspěchy vděčíme především vám,
našim věrným klientům.
Děkujeme vám proto za projevenou
důvěru a těšíme se na další
vzájemnou spolupráci
s naší společností AV MEDIA.

ZAJÍMAVOSTI

Proč AV MEDIA?

Za prvé začínalo od A a bylo tak na začátku abecedních seznamů. To bylo v éře telefonních seznamů a Zlatých stránek zásadní výhodou. Za druhé AV značilo audiovizuální a MEDIA znělo atraktivně i tematicky přiměřeně.

Jaký byl první byznys plán?

Čísla jsme tenkrát až tak moc neřešili. Zpracovali jsme myšlenkovou mapu, ve které jsme si malovali spoustu příležitostí – od škol přes ministerstva až po armádu a banky. Počítali jsme s tím, že pro úplně novou techniku budeme muset uživatele i školit, abychom povzbudili jejich zájem. Dokonce nás napadlo, že budeme techniku i půjčovat. V zásadě to odpovídá i dnešnímu obchodnímu plánu.

Jaká byla první zakázka?

Myslím, že první zakázka se uskutečnila ještě v roce 1992. Prodali jsme asi za 3000 Kč Ministerstvu zahraničních věcí speciální náhradní kabel k projekčnímu rámečku SHARP, který si (k našemu smutku) pořídili již dříve jinde.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz