Informace o zpracování osobních údajů – telefonické dotazování

 

1. Společnost AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 (dále jen „Správce“), zpracovává ve smyslu nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)(dále jen „Nařízení“) tyto osobní údaje: telefonní číslo, jméno a příjmení, název organizace, pracovní adresa, pracovní pozice (dále jen „OÚ“).

2. OÚ jsou zpracovávány za účelem zjišťování zpětné vazby zákazníků prostřednictvím telefonického dota-zování. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. OÚ budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
     a. Poskytovatelé služeb: IPSOS s.r.o., Slovanský dům, vchod E, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1, IČ: 26738902
     b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.    

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
     - požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
     - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požado-vat omezení zpracování,
     - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními článku 6 odst. 3 Nařízení a oprávněnými zájmy Správce,
     - vznést námitku proti zpracování
     - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz