Informace o zpracování osobních údajů – Servisní formulář

 

1. Společnost AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)(dále jen „Nařízení“), zpracovává tyto vaše osobní údaje: název organizace, adresa organizace, jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „OÚ“).

2. OÚ jsou zpracovávány za účelem zajištění servisního požadavku dle potřeb zákazníka. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. OÚ budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.  

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
     a. vzít souhlas kdykoliv zpět,
     b. požadovat po Správci informaci, jaké vaše OÚ zpracovává,
     c. vyžádat si u Správce přístup k těmto OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
     d. požadovat po Správci výmaz těchto OÚ,
     e. na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných OÚ,
     f. podat stížnost u Úřadu pro ochranu OÚ.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz