Informace o zpracování osobních údajů - zasílání elektronických newsletterů

 

1 . Společnost AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovává tyto Vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“): e-mailová adresa, jméno a příjmení, název organizace, pracovní pozice.

2. OÚ jsou zpracovávány za účelem zařazení do databáze pro zasílání elektronických newsletterů. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží nebo služeb, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze ob-dobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. OÚ budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte. 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
     a.  Poskytovatelé softwaru:
           l. nástroj Mailchimp – společnost The Rocket Science Group, se sídlem na adrese 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, U.S.A.
          ll. nástroj Smart Emailing – společnost Smart Selling a.s., se sídlem na adrese Netrou-falky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372
     b. Poskytovatelé služeb a aplikací: Nausus s.r.o., na adrese Na Jezerce 1451/2A, 14500 Praha 4, IČ: 26769107
     c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.


4. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.


5.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
     - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
     - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
     - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
     - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
     - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz