Souhlas se zpracováním osobních údajů – využívání služeb portálu Veškole.cz

 

1. Tímto udělujete souhlas společnosti AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpraco-vávala tyto Vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“): Titul, Jméno a příjmení, IČ školy, Pracovní pozice, Aprobace, Datum narození, E-mailová adresa. 

2. Tyto OÚ je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem zajištění služeb registrovaným uživatelům webu Veškole.cz (www.veskole.cz). Tyto OÚ budou Správ-cem zpracovány po dobu aktivního využívání uživatelského účtu a dále po dobu 3 let od posledního při-hlášení.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí OÚ je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na marketing@avmedia.cz nebo dopisu na adresu AV MEDIA, oddělení Marketingu, Pražská 63, Praha 10, 102 00.

4. Zpracování OÚ je prováděno Správcem, OÚ však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé: 
     a.  Poskytovatelé služeb a aplikacíu:
           l. SiteOne s.r.o., na adrese Krouzova 3038/14, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ: 27398471
          ll. KeyMaker s.r.o., na adrese Korunovační 906/11, 170 00, Praha 7 – Bubeneč, IČ 24208965
     b. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.    

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
     a. vzít souhlas kdykoliv zpět,
     b. požadovat po Správci informaci, jaké vaše OÚ zpracovává,
     c. vyžádat si u Správce přístup k těmto OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
     d. požadovat po Správci výmaz těchto OÚ,
     e. na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných OÚ,
     f. podat stížnost u Úřadu pro ochranu OÚ.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz