Souhlas se zpracováním osobních údajů – zasílání elektronických newsletterů

 

1. Tímto udělujete souhlas společnosti AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpraco-vávala tyto Vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“): e-mailová adresa, jméno a příjmení, název organizace, pracovní pozice.

2. Tyto OÚ je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem zasílání elektronických newsletterů. Tyto OÚ budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí OÚ je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na marketing@avmedia.cz nebo dopisu na adresu AV MEDIA, oddělení Marketingu, Pražská 63, Praha 10, 102 00.

4. Zpracování OÚ je prováděno Správcem, OÚ však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé: 
     a.  Poskytovatelé softwaru:
           l. nástroj Mailchimp – společnost The Rocket Science Group, se sídlem na adrese 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, U.S.A.
          ll. nástroj Smart Emailing – společnost Smart Selling a.s., se sídlem na adrese Netrou-falky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372
     b. Poskytovatelé služeb a aplikací: Nausus s.r.o., na adrese Na Jezerce 1451/2A, 14500 Praha 4, IČ: 26769107
     c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
     a. vzít souhlas kdykoliv zpět,
     b. požadovat po Správci informaci, jaké vaše OÚ zpracovává,
     c. vyžádat si u Správce přístup k těmto OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
     d. požadovat po Správci výmaz těchto OÚ,
     e. na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných OÚ,
     f. podat stížnost u Úřadu pro ochranu OÚ.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz