AKADEMIE ŘÍZENÍ ÚSPĚŠNÉ ŠKOLY

Individuální projekt AV MEDIA, a.s. do výzvy č. 02_16_32 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008194

Realizace: AV MEDIA, a.s 
Doba realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021

 

Cíle projektu:

Tvorba a ověření vzdělávacích modulových programů určených pro vedoucí pedagogické pracovníky zaměřených zejména na:

  • leadership a pedagogické vedení
  • formativní hodnocení
  • projektový management
  • specifika malotřídních škol
  • specifika institucí poskytujících zájmové vzdělávání
  • implementaci digitálních technologií do života školy

Cílem projektu je tvorba a pilotní ověření nového vzdělávacího programu určeného pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení se zaměřením na pedagogické vedení, formativní hodnocení, implementaci digitálních technologií do života školy ad. V rámci projektu budou vytvořeny chybějící vzdělávací programy pro vedoucí pedagogické pracovníky se zaměřením na specifické oblasti našeho školství. Důraz bude kladen na vzájemnou výměnu zkušeností a vzájemné učení cílové skupiny projektu.

Zájemci o více informací či zařazení do pilotní skupiny se mohou hlásit na e-mailu: akademie@avmedia.cz

Termíny projektového ověřování a témat modulů do projektu ARUS
ModulTermínPopis
0. ZÁKLADNÍ MODUL10. a 11. listopad 2018 
1. DOPLŇKOVÝ MODUL12. a 13. leden 2019Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků při implementaci digitálních technologií do života škol
2. DOPLŇKOVÝ MODUL25. a 26. květen 2019Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků institucí poskytujících zájmové vzdělávání 
3. DOPLŇKOVÝ MODUL16. a 17. listopad 2019Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení pro vedoucí pedagogické pracovníky ZŠ
4. DOPLŇKOVÝ MODUL11. a 12. leden 2020Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků v projektovém managementu v prostředí škol a školských zařízení 
5. DOPLŇKOVÝ MODUL16. a 17. květen 2020Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení pro vedoucí pedagogické pracovníky MŠ a SPgŠ 
6. DOPLŇKOVÝ MODUL21. a 22. listopad 2020Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků malotřídních škol 
7. DOPLŇKOVÝ MODUL16. a  17. leden 2021Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení pro vedoucí pedagogické pracovníky SŠ 

Termíny jsou předběžné, mohou se změnit. Aktuální informace a přihlašování na ověřování najdete vždy na www.veskole.cz

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz