OZNÁMENÍ ROZDĚLENÍ

Vážený obchodní partnere,

rádi bychom Vás informovali o tom, že společnost AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10120 (dále i „Rozdělovaná společnost“), realizuje a k datu 1.9.2018 završí proces rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením sloučením ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2, § 243 odst. 1 písm. b) a násl., § 280 a násl. a § 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“).

Jedním z důvodů tohoto kroku je zvýšení schopnosti reagovat na potřeby našich zákazníků a efektivnější naplňování těchto potřeb našimi zaměstnanci. Již 25 let AV MEDIA, a.s. poskytuje služby z oblasti pevných instalací a pronájmů audiovizuálního vybavení. Završením projektu rozdělení budeme tyto služby poskytovat i nadále, avšak prostřednictvím holdingové struktury Rozdělované a Nástupnických společností.

Realizaci pevných integračních AV řešení pro zákazníky z oblasti školství, veřejné správy, kultury a komerční sféry bude nadále zajišťovat společnost AV MEDIA, a.s. Služby spojené s pronájmem a dodávkou technologických řešení pro pořadatele konferencí, kongresů, show a podobných akcí budou od 1.9.2018 zajišťovány společností AV MEDIA EVENTS, a.s. Služby spojené s projekční činností budou zajišťovány společností DESING 4AVI, s.r.o. Podpůrné služby spojené s činností centrálního Marketingu, HR, IT a Financí budou zajišťovány společností AV MEDIA SSC, s.r.o.

Vzhledem k výše uvedenému si Vás tímto dovolujeme informovat o tom, že v důsledku realizace Rozdělení dojde s účinností od 1.9.2018, k přechodu vyčleněných částí jmění Rozdělované společnosti na Nástupnické společnosti, které se tak stanou právními nástupci Rozdělované společnosti ve vztahu k vyčleněným částem jmění.

Nástupnickými společnostmi pro část rozdělovaného jmění a společnostmi holdingu se stávají:
  • Visual Communication, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 06958125, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23324,
  • AV MEDIA EVENTS, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 07306008, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23668,
  • AV MEDIA SSC, s.r.o. se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 07303131, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 298736,
  • Budova Pražská 63, s.r.o., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 07303238, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 298738, a
  • DESIGN 4AVI, s.r.o., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 07303289, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 298739, („Nástupnické společnosti“), na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, který byl zúčastněnými společnostmi vyhotoven dne 26.7.2018 a byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku („Rozdělení“).

Dovolujeme si Vás informovat, že veškeré smluvní dokumenty a ujednání týkající se vyčleněných částí jmění zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové či činit jakákoli jiná právní jednání.
Současně bychom Vás, našeho obchodního partnera, rádi ujistili, že i po tomto rozdělení jmění zůstanou všechny společnosti holdingu silnou a prosperující entitou, schopnou udržet si a do budoucna dále posilovat svou tržní sílu a postavení na českém i středoevropském trhu. 
S ohledem na výše uvedené si Vás tímto dovolujeme požádat o to, abyste ve fakturačním a korespondenčním systému Vaší společnosti zaevidovali i Nástupnické společnosti, aby nedošlo k narušení či zpoždění našich budoucích obchodních kontaktů či spolupráce.
Informace pro zaevidování Nástupnických společností:

název:AV MEDIA EVENTS, a.s.
sídlo:Pražská 1335/63, Praha 10, PSČ: 102 00
IČO:07306008
DIČ:CZ07306008
Číslo bankovního účtu:RB, a.s., č.ú. 5011265744/5500
Kontakt:events@avmedia.czfaktury.events@avmedia.cz
název:DESIGN 4AVI, s.r.o.
sídlo:Pražská 1335/63, Praha 10, PSČ: 102 00
IČO:07303289
DIČ:CZ07303289
Číslo bankovního účtu:ČS, a.s., č.ú. 7882202/0800
Kontakt:design4avi@design4avi.czfaktury@design4avi.cz
název:AV MEDIA SSC, s.r.o.
sídlo:Pražská 1335/63, Praha 10, PSČ: 102 00
IČO:07303131
DIČ:CZ07303131
Číslo bankovního účtu:ČS, a.s., č.ú. 7882042/0800
Kontakt:ssc@avmedia.czfaktury.ssc@avmedia.cz

Abychom zachovali kontinuitu již uzavřených smluvních ujednání, budou veškerá probíhající i ukončená smluvní plnění k 31.8.2018 dokončena a fakturována Rozdělovanou společností AV MEDIA, a.s., i po datu rozdělení.
Vaši fakturaci za dodávky i služby poskytnuté k datu plnění do 31.8.2018 směřujte na Rozdělovanou společnost AV MEDIA, a.s.
Jakékoli „NOVÉ“ objednávky i zakázky započaté od 1.9.2018 budou již realizovány samostatně Rozdělovanou a Nástupnickými společnostmi podle charakteru jejich hlavních činností.  
Doplňující informace k projektu Rozdělení povedeme prostřednictvím našich standardních komunikačních kanálů -  webové stránky (www.avmedia/rozdeleni), elektronický newsletter, časopis AV NEWS. V případě potřeby se na nás prosím neváhejte kdykoli obrátit.

Ing. Petr Hrubeš
Předseda představenstva AV MEDIA, a.s.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz