INFORMACE O VÝZVĚ Šablony pro SŠ a VOŠ II

Výzva č. 02_16_065 - pro SŠ a VOŠ v krajích a výzva č.  02_16_066 - pro SŠ a VOŠ II v Praze:
Oprávnění žadatelé: SŠ a VOŠ (nově platí i pro Prahu!)

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 12. 2018
Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019
Ukončení realizace projektů: do 28. 2. 2019
Délka trvání projektů: 24 měsíců
Alokace na výzvu: 830 000 000 Kč
Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce:

pro SŠ a VOŠ: 

varianta a) se schvalovací doložkou Plánu aktivit (PA) vydanou po 1. lednu 2019: 200 000 Kč na subjekt + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 500 Kč);

varianta b) se schvalovací doložkou Školního akčního plánu (ŠAP) vydanou po 1. lednu 2019: 300 000 Kč na školu + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 3 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 750 Kč);  pro školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže, internáty: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč).

Na co se aktuální výzva soustředí: školní asistenti a speciální pedagogové, školní psycholog, vzdělávání a rozvoj pedagogů, spolupráce škol se zaměstnavateli, včetně koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele či školního kariérového poradce, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a polytechnické vzdělávání a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

PŘÍKLADY OBLASTÍ, KTERÉ VÁM AV MEDIA MŮŽE POMOCI POKRÝT:

    • vzdělávání a rozvoj pedagogů a mentoring
    • zapojení odborníka z praxe do výuky či stáže pedagogů u zaměstnavatelů
    • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (doporučíme vám spolupracující školy pro realizaci šablon)

 

PROJEKTOVÁ PODPORA    nabízíme DVPP a pomůcky

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz