realizace

Začínáte s realizací projektu. Poskytneme vzory dokumentů pro první monitorovací zprávu a naplánujeme realizaci DVPP kurzů. 

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA
  • Poskytneme vzory dokumentů nutné k výstupům jednotlivých šablon (dohody pro personální šablony, výkazy práce, prezenční listiny, dohody o spolupráci)
  • Dodáme podklady pro povinnou publicitu a další praktické pomůcky, které Vám pomohou s realizací projektu
  • Nabízíme konzultaci při výběru vhodných pomůcek s ohledem na pravidla projektu
  • Nastavíme s Vámi vhodný časový harmonogram DVPP kurzů
NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU
  • Pomoc s vyhlášením výběrových řízení (bude-li nutné)
  • Koordinace nastavené spolupráce při odevzdávání výstupů do monitorovací zprávy
  • Zajištění publicity
  • Podáme první monitorovací zprávu (zprávu o realizaci) projektu

NABÍDKA BALÍČKŮ Balíček služeb do Šablon II

Jednotlivé fáze projektové podpory:
1. ROZVAHA    2. ŽÁDOST    3. PŘÍPRAVA  

4. REALIZACE   5. PRŮBĚH   6. UKONČENÍ 

Více o EU šablonách:
INFORMACE O VÝZVĚ    NABÍZÍME DVPP

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz