Vzdělávání ze šablon II, DVPP

můžete vybírat z nových kurzů DVPP zaměřených na matematickou gramotnost, cizí jazyky, ICT a polytechnické vzdělávání - oblasti podporované ze šablon II.

EU šablony II přinášejí možnost osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů. Tým lektorů AV MEDIA pro školy připravil pestrou nabídku školení, která je v souladu s požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace) a podléhá akreditaci MŠMT.

Šablona 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin a šablona 2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, nabízí možnost výběru z těchto aktivit:

 • Čtenářská gramotnost
 • Matematická gramotnost
 • Cizí jazyky
 • ICT
 • Polytechnické vzdělávání

Kurzy školí certifikovaní lektoři s dlouholetou praxí a vedou učitele k efektivnímu využití digitálních nástrojů ve výuce a předávají didaktické a metodické informace a praktické tipy.

Čtenářská gramotnost

Nabízíme pedagogům inspiraci, jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení svých studentů na základě nově nabytých znalostí. Prakticky si osvojíte třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Prožijete modelovou výuku v pozici studentů, seznámíte se s širokou škálu metod a aktivit, které lze zapojit do výuky a které podporují rozvoj základních digitálních kompetencí pedagogů (e-gramotnost) pro práci s digitálními výukovými materiály čtenářské gramotnosti a online zdroji.

Čtenářská gramotnost je důležitá nejen pro práci s beletristickými texty v hodinách českého jazyka a literatury, ale i v ostatních předmětech při práci s odbornými texty.

Kromě odborné teorie vám nabízíme především „hravou“ praktická část školení, která se zaměřuje na využití interaktivních technologií ve výuce a je připravena týmem učitelů s mnohaletou praxí. Součástí tohoto týmu jsou: Mgr. Michaela Šicová (18. ZŠ Okružní, Most), Mgr. Iva Loužecká (odborný konzultant s pedagogickou praxí) a Mgr. Nela Votápková (ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice).

 Nabízené kurzy:

 • SS8CG1_Podpora digitálních kompetencí pedagogů (čtenářská gramotnost na SŠ)
 • SS8CG2_Metody kritického myšlení a práce s texty pro studenty SŠ
 • SS8CG3_Čtenářská gramotnost napříč předměty SŠ
Matematická gramOTNOSt

Chystáte se uchopit matematiku zcela novým, moderním a atraktivním způsobem? Motivace, výklad, procvičování látky, zadání a kontrola domácích úkolů, zpětná vazba, práce s chybami, hodnocení práce žáků, to vše bude prakticky ukázáno za použití SMART Výukového Software.

Dále se seznámíte s technikami tvorby vzorců včetně jejich následné editace, naučíte se snadno rýsovat s elektronickými rýsovacími pomůckami a získáte příklady již vytvořených materiálů, aplikací a videí, které nabízejí množství pracovních listů, příkladů či aktivit pro žáky. Ukážeme vám několik různých didaktických metod výuky, a to s využitím moderních technologií i bez nich. Skupinová výuka v několika variantách, práce v cloudu, nenásilné zapojení cizího jazyka do matematiky a v neposlední řadě zapojení her do výuky.

Tato školení vytvořil tým pedagogů, kteří matematiku učí již řadu let a každodenně ve svých hodinách používají informační a komunikační technologie. Součástí tohoto týmu jsou: Mgr. Anna Dravecká (Gymnázium Jihlava), Mgr. Martina Hetmerová (Gymnázium Přípotoční, Praha) a Mgr. Hana Ulíková (SPŠ Česká Lípa).

 Nabízené kurzy: 

 • SS8MG1_SMART matematika od A do Z
 • SS8MG2_Středoškolská matematika moderně a neotřele
 • SS8MG3_Výukové aktivity – kde jsou a jak s nimi pracovat

 

Cizí jazyky 

Jelikož efektivní výuka jazyků je soustavná dlouhodobá záležitost, je důležité studentům nabídnou možnosti a systémy, ve kterých se mohou samostatně zdokonalovat i doma. Jedná se o online nástroje. Nabídneme vám zajímavé stránky a servery s videomateriály, z kterých lze čerpat inspirace a nápady do výuky. V rámci školení se budeme věnovat také aktivačním metodám, které si budete moci sami vyzkoušet a vytvořit si portfolium vlastních aktivizačních metod.

Ukážeme vám tipy a nápady na tvorbu video výstupů v rámci projektové výuky. Osvojíte si aplikaci základní metody formativního hodnocení (specifikace aktivity ve světle Bloomovy taxonomie).  Budeme sdílet praktické rady a postupy při výběru vhodného projektového partnera a základní principy tvorby jazykových projektů.

Za přípravou školení jsou dva nadšenci a zapálení pedagogové, jazykáři: Mgr. Roman Kopecký (ZŠ B. Němcové, Jaroměř), Mgr. Jan Juříček (ZŠ Strossmayerovo nám., Praha) a Mgr. Jakub Fischer (ZŠ Kadaň).

Nabízené kurzy:

 • SS8CZ1_Aktivizující metody a formativní hodnocení
 • SS8CZ2_Využití žákovských zařízení, možnosti domácí přípravy, video ve výuce
 • SS8CZ3_EU jazykové projekty a online nástroje pro komunikaci
ICT

Velkým přínosem digitálních technologií ve výuce je jejich potenciál podporovat na žáka orientované didaktické postupy a vyvolávat aktivní osobní zapojení žáků do výukových aktivit. Zaměříme se na to, jak vytvářet či upravovat výukové materiály, které zefektivní přípravu na výuku a povedou k co nejlepšímu zapojení žáků, především ve vztahu k diferenciaci nebo individualizaci výuky.

Ukážeme si nejrozšířenější online aplikace, jaký mají smysl a efekt ve výuce a využití digitálních technologií pro formativní a sumativní hodnocení. Vytváření, kritická analýza a interpretace digitálních dat o aktivitách žáka, jeho výkonu a pokroku je dalším z mnoha oblastí nově nabízených školení.

Za vznikem těchto školení stojí tým zapálených pedagogů, kteří s vámi budou sdílet své zkušenosti a poznatky z praxe: Mgr. Martin Gembec (ZŠ Rýnovice), RNDr. Zdeněk Kramář, Ph.D. (Gymnázium Bílovec), Mgr. Filip Jelínek (Gymnázium Prachatice) a Mgr. Pavel Knobloch (SOŠ Liberec).

Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti využívání ICT při výuce na školách a propojení s tradičními metodami výuky.

Nabízené kurzy: 

 • SS8ICT1_Tvorba a úprava digitálních zdrojů pro pedagogy SŠ
 • SS8ICT2_Digitální nástroje hodnocení pro pedagogy SŠ
 • SS8ICT3_Aktivní zapojení žáků do výuky na SŠ
Polytechnické vzdělávání

Cílem polytechnického vzdělávání ve 21. století je rozvíjet u studentů znalosti a dovednosti v technickém prostředí. Pomáhat studentům vytvářet správné pracovní návyky, které využijí v běžném životě a později i v pracovním prostředí a posilovat zájem o technické obory.

Robotika je jedním ze základních kamenů polytechnického vzdělávání, v rámci nabízených školení se podrobněji seznámíte s robotickými stavebnicemi a principy, jak stavět robotické modely a jak je naprogramovat k autonomní činnosti. Zároveň budete mít možnost vše si prakticky vyzkoušet za pomoci robotické stavebnice, kterou vaše škola disponuje (Lego, VEX).

 STE(A)M výuka se prolíná různými předměty, od fyziky a matematiky po výtvarnou výchovu (STEAM). Představíme si platformu micro:bit i stavebnici SAM Lab kits.

 Do Polytechnického vzdělávání patří Badatelsky orientované vyučování v přírodovědných tématech. Získáte inspiraci pro aktivní zapojení experimentu do výuky a díky jednoduchým vybraným experimentům si budete moci vše vyzkoušet.

 Školení k robotice zpracovala: Mgr. Štěpánka Baierlová  (ZŠ Sušice). Školení Badatelsky orientované výuku připravila: Mgr. Iva Loužecká (odborný konzultant s pedagogickou praxí).

 Nabízené kurzy:

 • SS8POL1_Robotika – jedna z cest polytechnického vzdělávání na SŠ
 • SS8POL2_STE(A)M výuka na středních školách
 • SS8POL3_ Badatelsky orientované vyučování v přírodovědných tématech SŠ
Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz