INFORMACE O VÝZVĚ Šablony pro SŠ a VOŠ I

Výzva č. 02_16_035 (pro SŠ a VOŠ v krajích) a Výzva č. 02_16_042 (pro SŠ a VOŠ v Praze):
Oprávnění žadatelé: SŠ a VOŠ (nově platí i pro Prahu!)

Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2017
Ukončení realizace projektů: do 30. 11. 2019
Délka trvání projektů: 24 měsícůAlokace na výzvu: 830 000 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč + (počet žáků školy v denním studiu x 2 000 Kč) + (počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč); v případě, že součástí právnické osoby je SŠ a VOŠ, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za SŠ a jedenkrát za VOŠ, celkem tedy 400 000 KčNa co se aktuální výzva soustředí: školní asistenti a speciální pedagogové, školní psycholog, vzdělávání a rozvoj pedagogů, spolupráce škol se zaměstnavateli, včetně koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele či školního kariérového poradce, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a polytechnické vzdělávání a doučování žáků ohrožených školním neúspěchemPŘÍKLADY OBLASTÍ, KTERÉ VÁM AV MEDIA MŮŽE POMOCI POKRÝT:
    • vzdělávání a rozvoj pedagogů a mentoring
    • zapojení odborníka z praxe do výuky či stáže pedagogů u zaměstnavatelů
    • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (doporučíme vám spolupracující školy pro realizaci šablon)
S ohledem na čerstvé vyhlášení výzvy bude ještě upřesněno.PROJEKTOVÁ PODPORA    nabízíme DVPP

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz