Vzdělávání ze šablon, DVPP

můžete vybírat z nových kurzů DVPP zaměřených na matematickou gramotnost, cizí jazyky, INKLUZI - oblasti podporované ze šablon.

Poskytujeme školám systematické vzdělávání pedagogů v oblasti interaktivní výuky s moderními technologiemi s důrazem na zapojení žáka. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci systému DVPP a byly připraveny garanty - odborníky specializujícími se na danou oblast tak, aby v rámci dané gramotnosti či kompetence učitelé získali jak nezbytné teoretické zázemí, tak především si osvojili praktickou metodiku, kterou budou moci ihned aplikovat ve svých hodinách. Kurzy školí certifikovaní lektoři s dlouholetou praxí a vedou učitele k efektivnímu využití digitálních nástrojů ve výuce a předávají didaktické a metodické informace a praktické tipy.

Matematická gramotnost
Cizí jazyky
Inkluze

Matematická gramotnostIng. Alexandr Fales
(SPŠ Ostrov),
garant školení

Už nějakou dobu sleduji studenty a jejich lehce upadající zájem o matematiku jako takovou a říkám si, čím to asi je. Odpověď je celkem jednoduchá: děti se rodí do světa plného informačních a komunikačních technologií, potkávají se s nimi na každém kroku a jsou pro ně naprosto přirozenými nástroji, jak v životě, tak i ve vzdělávání. Naopak je tomu u pedagogů, kteří se často využívání technologií brání, bojí se a nevěří ve své schopnosti. A právě proto jsme s týmem kolegů, kteří matematiku učí již řadu let a každodenně ve svých hodinách používají informační a komunikační technologie, vytvořili školení zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti na středních školách. 

Ukážeme vám, co vše se dá pro zvýšení motivace studentů a pro vaši inspiraci z informačních a komunikačních technologií využít. Zároveň získáte spoustu tipů do výuky z hlediska využití geogebry, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikací grafů a tabulek v návaznosti na prezentační a tabulkové editory a v neposlední řadě typizací příkladů využití matematiky v otázkách všedního dne.

Věřím, že po absolvování našeho školení získáte kladný postoj k užívání těchto moderních didaktických pomůcek a online nástrojů a díky tomu i vaši studenti získají pozitivnější přístup k vyučovací hodině, neboť se sami budou aktivně podílet na jejím průběhu.


Nabízené kurzy:

Cizí jazykyMgr. Miroslav Půža, Ph.D.
(Pedagogická fakulta, 
Univerzita Hradec Králové),
garant školení

V dnešním světě se bez znalosti cizích jazyků neobejdeme. Angličtina se stala jakýmsi esperantem současnosti a potřeba znát více než jeden cizí jazyk je ze všech stran více než žádaná. Já a můj tým zkušených pedagogů a nadšenců jsme pro vás připravili školení, která vám pomohou lépe využívat technických prostředků a ukáží nové trendy vzdělávání v oblasti cizích jazyků.

Ukážeme vám atraktivní možnosti gamifikace ve vzdělávání, využití cloudu a v neposlední řadě vás provedeme i světem online učebnic, výukových aplikací a vzdělávacích softwarů.

Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků na středních školách.

Nabízené kurzy:

INKLUZE

Nabízené kurzy:

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz