INFORMACE O VÝZVĚ Šablony pro MŠ a ZŠ II

Výzva č. 02_18_63 - Šablony II - MRR (celá ČR mimo Prahu) výzva č.  02_18_64 - Šablony II - VRR (pro Prahu) :

Oprávnění žadatelé: Mateřské, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny, školní kluby
Datum zahájení příjmu žádostí: od 28. února 2018
Ukončení příjmu žádostí: 28.6.2019 do 14 hodin
Alokace na obě výzvy: 6 000 000 000 Kč 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. srpna 2021

Minimální/maximální délka trvání projektu: 24 měsíců

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_022/02_16_023 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, je možné datum zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě Šablony II stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Na co se výzva soustředí: podpora inkluzívního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů.

Nové principy pro Šablony II:
  • 100% dotace obdržíte již na začátku projektu
  • nově jsou žadateli i školní družiny, kluby, střediska volného času  a ZUŠ
  • škola vždy podává žádost za 1 IČO = 1 žádost = 1 projekt
  • minimální hodnota projektu snížena na 100.000 (zažádat mohou i malotřídky, malé školy, družiny)
  • školy realizující projekt EU šablony I mohou začít nový projekt Šablony II až po ukončení projektu šablon I, ale zažádat mohou dříve

Podrobnější informace k výzvě najdete na portále Veškole.cz

 

projektová podpora     DVPP a Pomůcky  

 

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz