Vzdělávání ze šablon, DVPP

Nabídka DVPP v rámci šablon II

EU šablony II přinášejí možnost osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů. Tým lektorů AV MEDIA pro školy připravil pestrou nabídku školení, která je
v souladu s požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace) a podléhá akreditaci MŠMT. 

Šablona 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, nabízí možnost výběru z těchto aktivit:

Čtenářská gramotnostMgr. Nela Votápková
(ZŠ TGM a gymnázium
Česká Kamenice), 
garant školení

Nově připravená školení se orientují na podporu digitálních kompetencí ruku v ruce s rozvojem čtenářské gramotnosti žáků. Ukážeme si metody kritického myšlení (pětilístek, diamant, akvárium, V-CH-D, Alfa box, čtení s předvídáním, myšlenkové mapy aj.), nástroje formativního hodnocení, možnosti zpětné vazby, které nabízí SMART Výukový software, ale vyzkoušíme si i online nástroje. Zaměříme se na širokou škálu aplikací, které jsou k dispozici zdarma a na interaktivní a metodickou podporu dysporuch s využitím SMART Výukového softwaru. Vyzkoušíme si i skupinovou práci, která nenásilnou formou rozvíjí čtenářskou gramotnost a metody, které jsou vhodné do čtenářských dílen.

Čtenářskou gramotnost nelze brát jako „látku“ pouze pro učitele českého jazyka a literatury, nebo 1. stupně, ale je nutné si uvědomit, že je podstatnou součástí vzdělávání napříč všemi předměty a obory, proto jsou naše školení určena celému pedagogickému sboru.

Kromě odborné teorie vám nabízíme především „hravou“ praktická část školení, která se zaměřuje na využití interaktivních technologií ve výuce a je připravena týmem učitelů s mnohaletou praxí. Součástí tohoto týmu jsou: Mgr. Michaela Šicová (18. ZŠ Okružní, Most), Mgr. Eva Motlová (14. ZŠ Plzeň), Mgr. Iva LoužeckáMgr. Nela Votápková (ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice).

Pojďme chápat čtenářskou gramotnost komplexně a bez rozdílů!On-line ukázka

Nabízené kurzy:


Matematická gramotnostMgr. Hana Ulíková
(SPŠ Česká Lípa),
garant školení

Máme za sebou EU šablony I a před sebou EU šablony II. Osvědčená a oblíbená školení jako například Geometrie kolem nás nebo Finanční gramotnost jsme doplnili o další zajímavosti a novinky. Zároveň jsme pro vás připravili řadu nových atraktivních školení: Internetové zdroje k matematické gramotnosti a možnosti získávání zpětné vazby od žáků, Využití nástrojů a novinek SMART Výukového softwaru k podpoře matematické gramotnosti, nebo Matematika v cloudu, či Kódování a logika. Školení Matematická gramotnost napříč předměty nabízí využití matematické gramotnosti při řešení početních a problémových situacích v cizích jazycích, fyzice, chemii, zeměpisu, přírodovědě, informatice a dalších předmětech.

Tato školení vytvořil tým pedagogů, kteří matematiku učí již řadu let a každodenně ve svých hodinách používají informační a komunikační technologie. Součástí tohoto týmu jsou:  Mgr. Pavla Sýkorová (10. ZŠ Plzeň), Mgr. Hana Hyksová (ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod), Ing. Alexandr Fales (SPŠ Ostrov) a Mgr. Hana Ulíková (SPŠ Česká Lípa).

Nabízíme vám inspiraci, jak vnášet matematického ducha do vašich hodin velmi přirozenou, nenásilnou a hravou formou.

On-line ukázka

Nabízené kurzy:


CIZÍ JAZYKYMgr. Roman Kopecký  
(ZŠ B. Němcové, Jaroměř),
garant školení

Připravili jsme pro vás nová školení, která se zaměřují na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti rozvoje cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. Seznámíme vás se spoustou zajímavých metod, aplikací a odkazů vhodných k doplnění hodin cizího jazyka. Ve školení Gamifikace ve vzdělávání se účastníci dozvědí základní principy gamifikace a naučí se používat podpůrné online aplikace. Školení Zprostředkované učení nabídne základní principy zprostředkovaného učení a formativního hodnocení a bude vedeno částečně zážitkovou metodou. A to není vše, máme
pro vás připravená další zajímavá témata jako jsou: Možnosti domácí přípravy, Využití stolních, deskových a dalších her v hodinách cizího jazyka, Projektová výuka, Interaktivní učebnice, zdroje materiálů a pracovních listů a v neposlední řadě Využití SMART Výukového softwaru v hodinách cizího jazyka.

Za přípravou školení jsou dva nadšenci a zapálení pedagogové, jazykáři: Mgr. Roman Kopecký (ZŠ B. Němcové, Jaroměř) a Mgr. Jan Juříček (ZŠ Strossmayerovo nám., Praha).

Školení vám pomohou lépe využívat technických prostředků a ukáží nové trendy vzdělávání v oblasti cizích jazyků.ON-LINE UKÁZKA 

Nabízené kurzy:


POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍMgr. Štěpánka Baierlová 
(ZŠ Sušice),
garant školení

Možností, jak polytechnické vzdělávání zařadit do vzdělávacího procesu, je opravdu hodně, proto jsme pro druhou vlnu šablon připravili školení v rámci kterých, se můžete s aktivitami polytechnického vzdělávání podrobněji seznámit a na vlastní kůži si je vyzkoušet. Na jaké semináře se tedy můžete těšit?

Jak na polytechnické vzdělávání ve 21. století vám představí cíle polytechnického vzdělávání na ZŠ Ukážeme si možnosti, kam a jak polytechnické vzdělávání nenásilnou formou do výuky zařadit. Získáte přehled o oboru, jeho možnostech a využití ve výuce. Další školení se již orientují na konkrétní využití nástrojů polytechnického vzdělávání jako jsou: robotické hračky, robotické stavebnice, 3D tisk, programovatelné desky a další. Součástí nabídky jsou také školení zaměřená na Badatelsky orientovanou výuku. Ukážeme si možnosti výuky se senzory PASCO v kombinaci s tradičními pomůckami.

Za vznikem těchto školení stojí tým zapálených pedagogů, kteří s vámi budou sdílet své zkušenosti a poznatky z praxe. Semináře k robotice zpracovaly: Ing. Eva Fanfulová a Mgr. Štěpánka Baierlová  (ZŠ Sušice). Školení Badatelsky orientované výuku připravili: Mgr. Iva Loužecká a Mgr. Radovan Mikeš (ZŠ Nerudova, České Budějovice).

Polytechnická výchova probouzí v každém dítěti duši konstruktéra a vynálezce, umožněme dětem společně objevovat, bádat a zhmotňovat jejich nápady a vize.


ON-LINE UKÁZKA 

Nabízené kurzy:


ICTIng. Alexandr Fales 
(SOŠ Ostrov),
garant školení

Svět kolem nás je doslova přesycený informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Žáci je berou jako naprostou samozřejmost. Z mé zkušenosti lektora je tomu u pedagogů naopak.

Po zkušenostech z předchozích šablon jsme se rozhodli vytvořit školení o která sami pedagogové požádali. Jedná se o témata, která by aktuálně využili ve svých hodinách a pro svůj profesní růst, zaměřená na rozvoj ICT gramotnosti na základních školách. Jedná se například o školení, která si kladou za cíl zdokonalit dovednosti pedagoga v ovládání interaktivní tabule a práci se SMART Výukovým softwarem. Dále se soustředí programování v prostředí Scratch, Využití internetových zdrojů s důrazem na autorské právo, Internetovou bezpečnost a práci s G-Suite (Google Apps).

Autory školení jsou: Mgr. Hana Ulíková (SPŠ Česká Lípa), Mgr. Hana Hyksová (ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod), Mgr. Martin Gembec (ZŠ Rýnovice) a Ing. Alexandr Fales (SOŠ Ostrov).   

Věřím, že po absolvování školení získáte kladný postoj k užívání ICT a díky tomu i vaši žáci získají pozitivnější přístup k Vaší vyučovací hodině, neboť se sami budou aktivně podílet na jejím průběhu.On-line ukázka 

Nabízené kurzy:


Inkluze

Nabízené kurzy:


Vzdělávání a rozvoj pedagogů MŠMgr. Dagmar Nebuželská
(ZŠ TGM a gymnázium, 
Česká Kamenice),
garant školení

Cílem školení je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomoci dlouhodobého vzdělávaní a průběžného sebevzděláváním. Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti na MŠ. Vzdělávání, které má mateřská škola nabízet, by mělo být motivační, moderní, a hlavně propojené napříč všemi oblastmi a kompetencemi, které mají děti získat. Rovněž by měl být kladen důraz na přípravu předškoláků. Jak smysluplně využít interaktivitu v MŠ? V matematické pregramotnosti se zaměříme na prohloubení oblastí jako orientace v prostoru a rovině, vnímání prostoru, míru, práce s daty, rytmus, logika a portfolio. Ve čtenářské pregramotnosti na rozvoj řečových dovedností, dramatizaci a rozvoj pohybových a prostorových dovedností, a portfolia. Součástí je také zapojení technologií pro podporu školní zralosti.

 Za přípravou těchto školení stojí tým pedagogů s mnohaletou praxí v oboru. Já sama jsem učila na mateřské škole 15 let. Za odbornou teoretickou i praktickou částí jsou: Zdeňka Veselá (MŠ Tachov), Mgr. Eva Motlová (14. ZŠ Plzeň), Mgr. Nela Votápková (ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice) a Mgr. Dagmar Nebuželská (ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice).

On-line ukázka 

Nabízené kurzy:


Přehled kurzů a ceník ke stažení

Více o EU šablonách:
INFORMACE O VÝZVĚ    VZDĚLÁVÁNÍ ZE ŠABLON DVPP

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz