INFORMACE O VÝZVĚ Šablony pro MŠ a ZŠ IIi

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha a Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha:

Oprávnění žadatelé: Mateřské, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny, školní kluby
Datum zahájení příjmu žádostí: od 31. února 2020
Ukončení příjmu žádostí: 29. června 2020 do 14 hodin
Alokace na obě výzvy:  3 270 000 000 Kč 
Výpočet částky pro školu: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků × 1 500 Kč)
V případě „ZŠ a MŠ“ se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za MŠ a jedenkrát za ZŠ, celkem tedy 400 000 Kč. Zároveň nesmí být celkově vyšší než 5 mil. Kč na žadatele


Souběžná realizace projektu Šablony II a Šablony III

Kvůli mimořádné situaci a možnému prodloužení realizace projektů z II. vlny šablon může dojít k částečné souběžné realizaci projektů ze Šablon II a III. Ta je možná za podmínky, že nebudou v projektech souběžně realizovány stejné aktivity.

Na co se výzva soustředí: aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT, extrakurikulární aktivity (polytechnika), podpora inkluzívního vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj a spolupráce pedagogů, sdílení zkušeností, spolupráce s odborníky z praxe, zahraniční stáže pedagogů.

Podporované oblasti:
  • aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
  • extrakurikulární aktivity (polytechnika)
  • spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností
  • personální podpora

Povinná aktivita: Projektový den ve výuce a dále pak dle výsledku dotazníku MŠMT

Principy pro Šablony III:

  • 100% dotace obdržíte již na začátku projektu
  • škola vždy podává žádost za 1 IČO = 1 žádost = 1 projekt
  • minimální hodnota projektu snížena na 100.000 (zažádat mohou i malotřídky, malé školy)

Podrobnější informace k výzvě najdete na portále Veškole.cz Vyhledávání - eu projekty - VeŠkole.cz (veskole.cz)

Podrobnější informace k výzvě najdete na portále Veškole.cz

 

 


Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz