Příprava

Po podání žádosti můžete 3-5 měsíců čekat na její schválení. Tento čas již využijte pro přípravu realizace projektu. Připravíme s Vámi rozjezd projektu včetně smluv, rozpočtu, harmonogramu a podkladů pro výběrové řízení. 

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA
  • Zrevidujeme s Vámi harmonogram a rozpočet projektu
  • Dodáme vzory podkladů pro výběrové řízení
  • Poskytneme Vám dokumenty pro Smlouvu o poskytnutí dotace (SoPD)

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

  • Příprava a odeslání Smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh
  • Zpracování a podání Žádosti o platbu
  • Příprava výběrového řízení
  • Seznámení celého realizačního týmu a zapojených osob s průběhem projektu a publicitou
  • Nastavení spolupráce při odevzdávání výstupů do monitorovací zprávy

NABÍDKA BALÍČKŮ

Jednotlivé fáze projektové podpory:
 1. Rozvaha     2. Žádost   3. Příprava

4. Realizace   5. Průběh   6. Ukončení 

Více o EU šablonách:
INFORMACE O VÝZVĚ    

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz