žádost

Provedeme Vás přípravou a podáním žádosti v MS2014+. 

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA
  • Otestujeme s Vámi kompatibilitu počítače před podáním žádosti MS2014+
  • Pomůžeme Vám se zprovozněním přihlášení na portál MS2014+ a dalšími úředními náležitostmi nutnými pro podání žádosti (elektronický podpis aj.)
  • Poskytneme Vám povinné přílohy k podání žádosti

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

  • Připravíme finanční rozvahu projektu (náklady × výdaje projektu)
  • Nastavíme s Vámi realizační tým a zapojené osoby i s náhradníky
  • Dodáme harmonogram průběhu projektu z pohledu monitorovacích zpráv (zpráv o realizaci) projektu
  • Kompletní podání žádosti v MS2014+ na základě Vámi poskytnutých podkladů

NABÍDKA BALÍČKŮ

Jednotlivé fáze projektové podpory:
 1. Rozvaha     2. Žádost   3. Příprava

4. Realizace   5. Průběh   6. Ukončení 

Více o EU šablonách:
INFORMACE O VÝZVĚ    

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz