Vzdělávání ze šablon, DVPP

nabídka dvpp v rámci šablon

Poskytujeme školám systematické vzdělávání pedagogů v oblasti interaktivní výuky s moderními technologiemi s důrazem na zapojení žáka. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci systému DVPP a byly připraveny garanty - odborníky specializujícími se na danou oblast tak, aby v rámci dané gramotnosti či kompetence učitelé získali jak nezbytné teoretické zázemí, tak především si osvojili praktickou metodiku, kterou budou moci ihned aplikovat ve svých hodinách. Kurzy školí certifikovaní lektoři s dlouholetou praxí a vedou učitele k efektivnímu využití digitálních nástrojů ve výuce a předávají didaktické a metodické informace a praktické tipy.

Čtenářská gramotnost                
Matematická gramotnost
Cizí jazyky
Inkluze
Vzdělávání a rozvoj pedagogů MŠ
Robotika                                                               
                                     
Vyberte si školení, které nebude ztrátou času!
DVPP do šablon využitelné v praxi

Na trhu je velké množství kurzů, učitelé se cítí přeškolení a pro ředitele není jednoduché vybrat si to správné DVPP pro svou školu. My jsme při tvorbě školení kladli důraz především na odbornost autorů a lektorů a praktické využití získaných poznatků v každodenní výuce. Přesvědčíme Vás o tom na webináři praktickou ochutnávkou z našich kurzů.

Čtenářská gramotnostMgr. Martina Vokounová
(ZŠ Botanická, Brno),
garant školení

Díky moderním technologiím máme spoustu možností, jak si zjednodušit výuku. Já a můj tým jsme pro vás připravili do EU šablon kurzy zaměřené na rozvoj v oblasti čtenářské gramotnosti. Zaměříme se na aktivity pro začátečníky i pokročilé čtenáře a představíme si výukové, které jsou vhodné jak pro skupiny, individuální procvičování, tak pro frontální výuku. Seznámíme se s výukovými aplikacemi (Včelka) a online aktivitami, které jsou skvělým pomocníkem ve vyučovací hodině a které budete moci využívat k učení techniky čtení, motivaci žáků a také jejich následnému hodnocení. Vytvoříme si interaktivní cvičení podle metody Pětilístek, Sněhová koule, EUR, VCHD, I.N.S.E.R.T. Budeme pracovat s interaktivními učebnicemi a ukážeme si novinky SMART Výukového softwaru. Soustředit se budeme také na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich individuální podporu v hodinách. Všechny poznatky můžete uplatnit i ve výuce jiných předmětů, máme připravené i aktivity a hry s mezipředmětovými vztahy.

Součástí školení je teoretická odborná část, jejímž garantem je PaedDr. Renata Wolfová, speciální pedagog s 25 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. Praktická část školení se zaměřuje na využití interaktivních technologií ve výuce a je připravena týmem učitelů s mnohaletou praxí. Součástí tohoto týmu jsou: Mgr. Martina Körberová a Mgr. Kamila Dolbová (ZŠ Generála Škarvady v Ostravě), Mgr. Dagmar Nebuželská (ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice), Mgr. Vladimíra Navrátilová (ZŠ Komenského, Skuteč), Mgr. Hana Štěpánková (ZŠ Litvínovská 600, Praha) a Mgr. Martina Vokounová (ZŠ Botanická 70, Brno).

Po absolvování školení získáte kromě inspirace a velkého množství zdrojů také kladný postoj k užívání těchto moderních didaktických pomůcek a online nástrojů.

On-line ukázka

Nabízené kurzy:

Matematická gramotnostIng. Alexandr Fales
(SPŠ Ostrov),
garant školení

Už nějakou dobu sleduji žáky a jejich lehce upadající zájem o matematiku jako takovou a říkám si, čím to asi je. Odpověď je celkem jednoduchá: děti se rodí do světa plného informačních a komunikačních technologií, potkávají se s nimi na každém kroku a jsou pro ně naprosto přirozenými nástroji, jak v životě, tak i ve vzdělávání. Naopak je tomu u pedagogů, kteří se často využívání technologií brání, bojí se a nevěří ve své schopnosti. A právě proto jsme s týmem kolegů, kteří matematiku učí již řadu let a každodenně ve svých hodinách používají informační a komunikační technologie, vytvořili školení zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti na základních školách. Součástí tohoto týmu jsou: Mgr. Eva Holá (ZŠ Ratibořická, Praha), Mgr. Pavla Sýkorová (10. ZŠ Plzeň), Mgr. Hana Ulíková (SPŠ Česká Lípa), Ing. Cecílie Krejcarová (ZŠ Stráž pod Ralskem), Mgr. Helena Salátová (ZŠ Hustopeče) a Ing. Alexandr Fales (SPŠ Ostrov).

Vznikla tak školení Matematika pro matematiky (určená všem matematikům 1. i 2. stupně ZŠ) a Matematika pro každého, kde se zaměříme na využití matematiky také v jiných předmětech. Ukážeme vám, co vše se dá pro zvýšení motivace žáků a pro vaši inspiraci z informačních a komunikačních technologií využít. Zároveň získáte spoustu tipů do výuky z hlediska využití geogebry, robotiky, logických her, i-učebnic, vzdělávacího portálu, cloudových nástrojů, aplikací grafů a tabulek v návaznosti na prezentační a tabulkové editory a v neposlední řadě typizací příkladů využití matematiky v otázkách všedního dne.

Věřím, že po absolvování našeho školení získáte kladný postoj k užívání těchto moderních didaktických pomůcek a online nástrojů a díky tomu i vaši žáci získají pozitivnější přístup k vyučovací hodině, neboť se sami budou aktivně podílet na jejím průběhu.

On-line ukázka

Nabízené kurzy:

Cizí jazykyMgr. Miroslav Půža, Ph.D.
(Pedagogická fakulta, 
Univerzita Hradec Králové),
garant školení

V dnešním světě se bez znalosti cizích jazyků neobejdeme. Angličtina se stala jakýmsi esperantem současnosti a potřeba znát více než jeden cizí jazyk je ze všech stran více než žádaná. Já a můj tým zkušených pedagogů a nadšenců jsme pro vás připravili školení, která vám pomohou lépe využívat technických prostředků a ukáží nové trendy vzdělávání v oblasti cizích jazyků.

Ukážeme vám atraktivní možnosti gamifikace ve vzdělávání, na kterou je odborníkem Mgr. Jan Juříček (ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha), metodu CLIL (jak obsahově a jazykově integrovat cizí jazyk v nejazykových předmětech), kterou pro vás zpracovaly kolegyně Mgr. Martina Körberová a Mgr. Dalimila Mališová (ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Ostrava) a v neposlední řadě vás Mgr. Roman Kopecký (ZŠ B. Němcové Jaroměř) provede světem online učebnic, výukových aplikací a vzdělávacích softwarů. Rovněž se účastníci školení seznámí s technickou podporou pro tzv. classroom management ve výuce.

Školení je zaměřeno na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod v oblasti výuky cizích jazyků jak na prvním, tak na druhém stupni ZŠ.

On-line ukázka Nabízené kurzy:

Inkluze

Nabízené kurzy:

Vzdělávání a rozvoj pedagogů MŠMgr. Dagmar Nebuželská
(ZŠ TGM a gymnázium, 
Česká Kamenice),
garant školení

Každý rok si po zápise nových dětí do prvních tříd říkám, proč jsou mezi dětmi takové rozdíly. Proč některé děti tak špatně mluví? Čím to je, že požadované základní kompetence některé děti vůbec nezvládají? Mateřskou školou prošel téměř každý z nás, avšak v dnešní době není školka jako školka. Rozdíly mohou poznat na vlastní kůži nejen děti, ale především rodiče a pak také vyučující na 1. stupni ZŠ.

Vzdělávání, které má mateřská škola nabízet, by mělo být motivační, moderní a hlavně propojené napříč všemi oblastmi a kompetencemi, které mají děti získat. Rovněž by měl být kladen důraz na přípravu předškoláků. Abychom pomohli k rozvoji těchto kompetencí na mateřských školách, připravily jsme pro pedagogy nová praktická školení. Za přípravou těchto školení stojí tým pedagogů s mnohaletou praxí v oboru. Já sama jsem učila na mateřské škole 15 let. Za odbornou teoretickou i praktickou částí jsou: Zdeňka Veselá (MŠ Tachov), Mgr. Eva Vadlejchová (14. ZŠ Plzeň), Mgr. Nela Votápková (ZŠ Děčín VI, Na Stráni) a Mgr. Dagmar Nebuželská (ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice).

Po absolvování školení získáte mnoho nových zkušeností se SMART Výukovým softwarem a zaměříme se i na využití dalších vzdělávacích programů a aplikací, např. Včelka. Vše je propojeno a sladěno s obsahem RVP MŠ. Ukážeme vám, jak jednoduše a rychle připravíte základní výukový materiál, který můžete použít pro více témat a tím i pro více hodin - a ušetřit čas na přípravu. Naučíme se nahrávat videa, pracovat se zvukem, tvořit vlastní interaktivní hry či jednoduché aktivity pomocí LAB (Lesson Activity Builder).

On-line ukázka Nabízené kurzy:

Robotika

Nabízené kurzy:

Přehled kurzů a ceník ke stažení

Informace o výzvě    projektová podpora     

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz