Příprava

Po podání žádosti můžete 3-5 měsíců čekat na její schválení. Tento čas již využijte pro přípravu realizace projektu. Připravíme s Vámi rozjezd projektu včetně smluv, rozpočtu, harmonogramu a podkladů pro výběrové řízení. 

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

  • Příprava a odeslání Smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh
  • Zpracování a podání Žádosti o platbu
  • Příprava výběrového řízení
  • Seznámení celého realizačního týmu a zapojených osob s průběhem projektu a publicitou
  • Nastavení spolupráce při odevzdávání výstupů do monitorovací zprávy

NABÍDKA BALÍČKŮ av-media_administrace-projektu_balicky.pdf (239 kB)

Jednotlivé fáze projektové podpory:
 1. ROZVAHA     2. ŽÁDOST   3. PŘÍPRAVA

4. REALIZACE   5. PRŮBĚH   6. UKONČENÍ  

Více o EU šablonách:
INFORMACE O VÝZVĚ    NABÍZÍME DVPP

 

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz