ukončení PROJEKTU

Zvládneme s Vámi závěrečné „papírování“ a vyhodnocení projektu. 

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA
  • Absolventi našich DVPP obdrží osvědčení o absolvování školení dle požadavků MŠMT a projektu
  • Automaticky evidujeme náš smluvní vztah dle nového zákona č. 340/2015 Sb.
  • Náš „tahák“ Vám pomůže bez problémů připravit projekt k podání Závěrečné monitorovací zprávy, a to jak pro podání v MS2014 +, tak i pro případnou kontrolu na místě

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

  • Kompletace podkladů pro závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování
  • Podání závěrečné monitorovací zprávy
  • Zajistíme a zpracujeme podklady na základě požadavků dotačního titulu MŠMT

NABÍDKA BALÍČKŮ av-media_administrace-projektu_balicky.pdf (239 kB)

Jednotlivé fáze projektové podpory:
  1. ROZVAHA    2. ŽÁDOST    3. PŘÍPRAVA   

4. REALIZACE   5. PRŮBĚH   6. UKONČENÍ 

Více o EU šablonách:
INFORMACE O VÝZVĚ    NABÍZÍME DVPP

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz