žádost

Provedeme Vás přípravou a podáním žádosti v MS2014+. 

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA
  • Otestujeme s Vámi kompatibilitu počítače před podáním žádosti MS2014+
  • Pomůžeme Vám se zprovozněním přihlášení na portál MS2014+ a dalšími úředními náležitostmi nutnými pro podání žádosti (elektronický podpis aj.)
  • Poskytneme Vám povinné přílohy k podání žádosti

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

  • Připravíme finanční rozvahu projektu (náklady × výdaje projektu)
  • Nastavíme s Vámi realizační tým a zapojené osoby i s náhradníky
  • Dodáme harmonogram průběhu projektu z pohledu monitorovacích zpráv (zpráv o realizaci) projektu
  • Kompletní podání žádosti v MS2014+ na základě Vámi poskytnutých podkladů

NABÍDKA BALÍČKŮ av-media_administrace-projektu_balicky.pdf (239 kB)

Jednotlivé fáze projektové podpory:
 1. ROZVAHA     2. ŽÁDOST   3. PŘÍPRAVA

4. REALIZACE   5. PRŮBĚH   6. UKONČENÍ  

Více o EU šablonách:
INFORMACE O VÝZVĚ    NABÍZÍME DVPP

 

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz