Žákovská zařízení

Trendem výuky posledních pár let je zapojování žákovských zařízení do výuky. Pod tento pojem schováme jak notebooky, netbooky, tablety, tak rovněž chytré telefony. Pro dnešní žáky a studenty je práce s počítačem nebo telefonem přirozenou činností, je to něco, co je zajímá a k čemu mají blízko – tak proč toho plně nevyužít na poli školy? Řízené využívání ve výuce jednoznačně přispívá k vyšší atraktivitě a hlavně efektivitě výuky.

  • Výuka je koncentrovaná na žáka a může být velmi individualizovaná, přesto je zde stále socializační prostředí třídy - děti pracují na tabuli, SMART Boardu, pomocí něhož prezentují spolužákům výsledky své práce, odsud vede učitel svůj výklad.
  • Vzorová učebna se žákovskými zařízeními má proto v přední části centrální zobrazovač (Interaktivní tabuli nebo interaktivní displej) a každý žák má k dispozici své zařízení (počítač, notebook, tablet nebo telefon).
  • Výuka 1:1 je poměrně náročná, jak na technické vybavení a infrastrukturu školy, tak na učitele. V praxi se proto osvědčil koncept tzv. digitálních hnízd. Jedná se o inkluzivní model vzdělávání, kdy je ve třídě k dispozici několik počítačů pro skupinovou či projektovou práci. Doporučujeme zařízení "All-in-One". Je ale možné využít i běžné počítače či počítačovou učebnu (doplněnou o interaktivní tabuli), s tím rozdílem, že nyní bude sloužit výuce běžné látky různých předmětů.
Mám zájem o více informací

Výuka s tablety 

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz