Laboratoř robotiky

Jako u každé učebny, i zde by měl být 1 centrální zobrazovač, ať už interaktivní tabule SMART Board nebo SMART interaktivní displej, umístěný tak, aby všichni žáci a studenti dobře viděli. Žáci pracují ve skupinách po 3, kdy každá skupina má své žákovské zařízení a jednu robotickou sadu. 

Pro výuku jsme zvolili robotické sady SAM Labs, VEX a LEGO EducationS jejich pomocí děti mohou nahlédnout pod pokličku vědy a techniky už od svého útlého věku.

Robotika a kódování rozvíjí matematické a logické myšlení žáků. Lze ji využít napříč téměř všemi vzdělávacími oblastmi a předměty:

 • Informační a komunikační technologie
 • Pracovní činnosti
 • Konstrukční činnosti a programování
 • Matematika a logika
 • Tvořivost a komunikační schopnosti
 • Měření, záznamy a rozbor fyzikálních veličin
 • Jazyk a jazyková komunikace

SAM LabS

 • SAM Labs  (mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ) – SAM Labs poskytuje vše, co potřebujete k zážitkové výuce STEAM ve vaší učebně. Nabízíme všechny potřebné nástroje včetně zpracovaných výukových materiálů, intuitivních aplikací i bezdrátových elektronických modulů. Koncepce vytvořená učiteli a inženýry kombinuje stavebnici, elektroniku a programování. 

VEX

 • VEX IQ (starší školní věk, 2. stupeň ZŠ a SŠ) – sada s plastovými díly přináší nový pohled na výuku robotiky. Přiložený návod umožní žákům jednoduše postavit prvního robota Clawbot IQ. Žáci mohou používat ruční ovladač (s předem naprogramovaným kódem, např. pro ověření mechanických vlastností robota) nebo robota naprogramovat tak, aby fungoval  samostatně pomocí inteligentních senzorů. Široká škála doplňkových dílů umožní postavit roboty větší, složitější, s více funkcemi.
 • VEX EDR (starší školní věk, 2. stupeň ZŠ a SŠ a VŠ) – konstrukční sada s kovovými díly kombinuje mechatroniku a programování pro získání dovedností v oboru hledání řešení problémů, základů strojírenství, konstrukce a designu. Sada umožňuje navrhnout pokročilé mechanismy s mechanickými součástkami a přiloženými senzory. Součástí je modulární a projektově orientovaný učební plán, který učí designový proces praktickým a zajímavým způsobem, který pomáhá učitelům motivovat a inspirovat své studenty.

VEX CHALLENGE  

LEGO

 • Děti mohou začít již v předškolním věku se stavebnicí LEGO WeDo™. Na 1. stupni základních škol lze stavebnice LEGO využít napříč téměř všemi vzdělávacími oblastmi a předměty. Vedle využití v konstrukčních činnostech, jejich programování a následné prezentaci, lze kostičky LEGO použít třeba i v češtině, angličtině, matematice atd. Pomocí svých konstrukčních výtvorů, propojených např. s obrázky či pozadími programů, mohou děti vyprávět příběhy a rozvíjet tak svou tvořivost a komunikační schopnosti v rámci slohové výchovy či cizího jazyka. Uplatnění se nabízí i v tvořivé matematice, např. při rozkladu čísel na desítky a jednotky, při porovnání čísel, při výuce zlomků, vnímání symetrie atd
 • Pro starší děti je vhodná LEGO® MINDSTORMS® Education, kdy jsou vtaženi do práce s technologiemi cestou zábavných činností. Od návrhu přes konstrukci a programování svých vlastních robotů řeší problémy z reálného života např. přímo ve výuce předmětu Design a konstruování (vzdělávací oblast Člověk a svět práce). Ve fyzice lze pak LEGO roboty využívat nejen k mnoha mechanickým experimentům, ale i k měření, záznamům a rozboru fyzikálních veličin jako je teplota, pohyb, působení síly, úroveň světla a další.

Mám zájem o více informací

ROBOTIKA 

VEX - robot IKE

LEGO nás baví

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz