Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

Laboratoř robotiky

LEGORobotika

Jako u každé učebny, i zde by měl být 1 centrální zobrazovač, ať už interaktivní tabule SMART Board nebo SMART interaktivní displej, umístěný tak, aby všichni žáci a studenti dobře viděli.

Pro výuku robotiky jsme zvolili nejrozšířenější stavebnice LEGO Education. S jejich pomocí děti mohou nahlédnout pod pokličku vědy a techniky už od svého útlého věku.

LEGO a podpora výuky technických oborů ve školách je spojení, o kterém nelze vůbec pochybovat. Kromě vzdělávací hodnoty rozvíjí jemnou motoriku, logické myšlení, kreativitu žáků při hledání alternativních řešení, jejich tvůrčí schopnosti, představivost i fantazii. Současně si žáci při práci ve skupinách zdokonalují své sociální a komunikační dovednosti, učí se sdílet myšlenky a zpětně hodnotit svou činnost a postupy.

  • Děti mohou začít již v předškolním věku se stavebnicí LEGO WeDo™. Na 1. stupni základních škol lze stavebnice LEGO využít napříč téměř všemi vzdělávacími oblastmi a předměty. Vedle využití v konstrukčních činnostech, jejich programování a následné prezentaci, lze kostičky LEGO použít třeba i v češtině, angličtině, matematice atd. Pomocí svých konstrukčních výtvorů, propojených např. s obrázky či pozadími programů, mohou děti vyprávět příběhy a rozvíjet tak svou tvořivost a komunikační schopnosti v rámci slohové výchovy či cizího jazyka. Uplatnění se nabízí i v tvořivé matematice, např. při rozkladu čísel na desítky a jednotky, při porovnání čísel, při výuce zlomků, vnímání symetrie atd
  • Pro starší děti je vhodná LEGO® MINDSTORMS® Education, kdy jsou vtaženi do práce s technologiemi cestou zábavných činností. Od návrhu přes konstrukci a programování svých vlastních robotů řeší problémy z reálného života např. přímo ve výuce předmětu Design a konstruování (vzdělávací oblast Člověk a svět práce). Ve fyzice lze pak LEGO roboty využívat nejen k mnoha mechanickým experimentům, ale i k měření, záznamům a rozboru fyzikálních veličin jako je teplota, pohyb, působení síly, úroveň světla a další.

3D laboratoř

Mladou generaci motivuje pouze takové poznání, které není přímo dostupné z internetových zdrojů. Jednou ze zjevných motivací pravidelné docházky do školy a samovzdělávání je existence pomůcek a technologií, které nejsou v každé domácnosti běžně dostupné. Vyskytne-li se příležitost k praktickým pokusům, pak pozornost studentů významně stoupne. Zatímco se interaktivní tabule staly standardem, tak 3D laboratoře byly donedávna k vidění pouze ve vývojových pracovištích průmyslových gigantů nebo na univerzitách. Díky technickému pokroku v kvalitě i ceně se laboratoře objevují na odborných SŠ a VOŠ

  • 3D učebna funguje jak v režimu "kino", kde studenti mají na sobě 3D brýle a sledují speciální odborný výklad doplněný o stereoskopicky zpracovaná videa, fotografie, či modely. Má ale také i pokročilý režim tzv. imerzivní stěny, kdy můžete sledovat prostor či objekt ve virtuální realitě stejným způsobem, jako by byl v reálném světě. To je možné díky 3D sledovacímu systému Vicon Tracker. Nedílnou součástí laboratoře je i kvalitní softwarové vybavení.
  • Studenti jsou díky moderním laboratořím o krok blíže najít na trhu práce výborné uplatnění.

O otevření nejnovější 3D učebny v ČR se více dozvíte ve článku na portále Veškole.cz.

Mám zájem o více informací

LEGOROBOTIKA 

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz