Jazyková laboratoř

Aby výuka byla co nejnázornější a nejefektivnější, je optimální mít dobře vybavenou multimediální učebnu či přímo jazykovou laboratoř. Moderní digitální multimediální laboratoř, učiní jazykovou výuku velmi intenzivní a efektivní. Každý student má k dispozici sluchátka s mikrofonem a počítač. Může jak konverzovat a pracovat s audionahrávkami (a to s vysokou kvalitou zvuku), tak s videem, textem aj. Učitel navíc využije celé portfolio podpůrných materiálů, dodávaných s jazykovými učebnicemi.

Systém SmartClass+ lze navíc velmi jednoduše využít i pro výuku na dálku či pro hybridní výuku. Do online výuky přejdete plynule, učitel ani žáci se nemusí učit nic nového - používáte stejný systém, nástroje, cvičení, jako běžně ve třídě.

Aktivity pro práci s celou třídou

 • Konverzace (párování)
  Pro nácvik mluvení učitel snadno vytvoří dvojice či skupiny, libovolně pak může žáky poslouchat, vstupovat do konverzací či nahrávat. Výhodou laboratoře je, že mohou mluvit všichni zároveň, nejen když na ně „vyjde řada“.
 • Procvičování a zkoušení
  Systém umožňuje individuální práci s žáky (např. ústní zkoušení, nácvik čtení) a jejich nahrávání. Odpovídat přitom může celá třída najednou a učitel si vybere, koho chce sledovat.
 • Prezentace
  Učitel může distribuovat libovolnou zvukovou nahrávku či video ze svého počítače plošně všem studentům. Případně lze také nasdílet obrazovku vybraného studenta ostatním spolužákům.
 • Monitoring práce studentů
  Pracují-li studenti na zadaném úkolu, může si učitel zobrazit náhled jejich obrazovek a kontrolovat, zda a jak plní zadání. Může se také věnovat jednotlivci, který potřebuje větší podporu, aniž by to rušilo zbytek třídy.

AKTIVITY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI STUDENTA

 • Výslovnost
  Soubor cvičení na trénink výslovnosti SmartClass+ Talk využívá technologii rozpoznávání řeči a díky tomu poskytne okamžitou zpětnou vazbu, včetně „oznámkování“. Studenti tak rychleji zlepšují výslovnost a učitel nemusí ručně procházet a opravovat jednotlivé nahrávky.
 • Cvičení 
  Učitel jednoduše vytvoří a přiřadí studentovi cvičení typu pravda/nepravda, výběr z možností či “doplňovačku”.SmartClass+ software cvičení navíc automaticky vyhodnotí. Podkladem může být jak text, tak video či audionahrávka.
 • Poslech
  Učitel zadá studentům poslech vybrané audio nahrávky a následně s ní pak může dále pracovat, přiřadit různé úkoly, jako překlad či doplňování vynechaných částí.
 • Psaní
  Učitel může využít pro trénink psaní různých textů v cizím jazyce otevřenou šablonu podporující kreativní psaní nebo studenty směřovat pomocí šablony otázka-odpověď.
 • Mluvení
  Pro nahrávání zvuku jsou k dispozici 3 různé šablony: volný nebo simultánní záznam a záznam s porovnáním.
 • Čtení
  Čtecí aktivity můžete použít jednak pro nácvikporozumění, tak i pro procvičování čtení nahlas.

Doporučíme nejvhodnější sestavu nábytku vhodnou přesně pro vaši učebnu. Jsou k dispozici různé konfigurace
a barevné varianty dle vašich preferencí. 

Mám zájem o více informací

jazyková laboratoř

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz