Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

Žákovská zařízení

Trendem výuky posledních pár let je zapojování žákovských zařízení do výuky. Pod tento pojem schováme jak notebooky, netbooky, tablety, tak rovněž chytré telefony. Pro dnešní žáky a studenty je práce s počítačem nebo telefonem přirozenou činností, je to něco, co je zajímá a k čemu mají blízko – tak proč toho plně nevyužít na poli školy? Řízené využívání ve výuce jednoznačně přispívá k vyšší atraktivitě a hlavně efektivitě výuky.

  • Výuka je koncentrovaná na žáka a může být velmi individualizovaná, přesto je zde stále socializační prostředí třídy - děti pracují na tabuli, SMART Boardu, pomocí něhož prezentují spolužákům výsledky své práce, odsud vede učitel svůj výklad.
  • Vzorová učebna se žákovskými zařízeními má proto v přední části centrální zobrazovač (Interaktivní tabuli nebo interaktivní displej) a každý žák má k dispozici své zařízení (počítač, notebook, tablet nebo telefon).
  • Výuka 1:1 je poměrně náročná, jak na technické vybavení a infrastrukturu školy, tak na učitele. V praxi se proto osvědčil koncept tzv. digitálních hnízd. Jedná se o inkluzivní model vzdělávání, kdy je ve třídě k dispozici několik počítačů pro skupinovou či projektovou práci. Doporučujeme zařízení „all-in-one“. Je ale možné využít i běžné počítače či počítačovou učebnu (doplněnou o interaktivní tabuli), s tím rozdílem, že nyní bude sloužit výuce běžné látky různých předmětů.
Mám zájem o více informací

Výuka s tablety 

Výuka s tablety – TOGLIC

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz