Hybridní eventy

Pojďme se znovu propojit 

Co je to hybridní event?

Hybridní eventy se částečně pořádaly i před pandemií COVID19, nevěnovalo se jim ale tolik pozornosti. V důsledku omezení způsobených pandemií se objevuje celá řada nových formátů hybridních akcí, které přináší nové možnosti komunikace.

Hybridní eventy (viz obr. 1), na rozdíl od virtuálních, pracují s živými účastníky přímo v místě (či více místech) konání akce. Často jsou tyto pojmy zaměňovány. Potenciál hybridních eventů je ohromný, nicméně jeho plné využití vyžaduje nejen ovládnutí potřebných technologií, ale také správnou strategii pro plánování, propagaci, obsahovou přípravu i realizaci celého eventu.

Hybridní event přináší mimo jiné zvýšení prodeje, zlepšení efektivity a navýšení počtu účastníků na eventech.

Kombinace virtuálních a face-to-face meetingů poskytuje organizátorům širokou paletu možností, jak oslovit, zaujmout a inspirovat své publikum (bez ohledu na aktuální hygienická opatření).

Pro inspiraci jsme pro Vás připravili webové stránky, na kterých můžete prozkoumat různé aspekty hybridního eventu a inspirovat se již realizovanými akcemi.

Přejít na komponenty hybridního eventu 

Hybridní eventy můžeme organizovat v různých formátech dle potřeb organizátorů i zadavatelů (obr. 2)

Hybridní eventy poskytují přidanou hodnotu v mnoha oblastech, např.:

  • Rozšíření publika (na místě + vzdáleně ve skupinách + vzdáleně individuálně)
  • Efektivnější networking
  • Vyšší kapacita a bezpečnost účastníků propojením několika eventů (probíhajících ve stejnou dobu v různých lokacích)
  • Zvýšení dosahu sdělení díky díky více formám, kterými se může dostat k účastníkům  
  • Lepší monitorování aktivit účastníků (včetně zpětné vazby)
  • Rozšířené možností prezentace sponzorů
  • Oslovení a účast i těch, kteří se osobně nemohli dostavit
  • jistota uskutečnění akce i při výrazné změně podmínek pro pořádání hromadných akcí

Technologie umožňuje hybridním eventům pracovat napříč časem i prostorem.Hybridní eventy nestavějí zdi, ale naopak mosty. Místo jednoho místa můžete akci pořádat třeba na čtyřech různých lokacích, v různých městech, v různých  zemích. Kvůli restrikcím v cestování nemusíte rušit prezentaci Vašeho zahraničního řečníka, pozvěte je na meeting přímo v jejich městě.  

V hybridních eventech nejsme nováčci a pomůžeme Vám připravit hybridní event podle vašich představ.

S námi bude Váš event za jakýchkoliv podmínek zajímavý, interaktivní, bez problémů a především bezpečný pro všechny účastníky.

Předběhněte konkurenci a neztrácejte čas čekáním!

Prostředí pro konání hybridních eventů můžeme vytvořit i v prostorách vaší firmy, v blízkém hotelu či konferenčním centru. Široké technologické možnosti konání hybridních akcí vám již nyní rádi předvedeme ve vybudovaných multifunkčních studiích: ONEAVSTUDIO NA HARFĚ, O2 UNIVERSUM, KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA A CUBEX CENTRUM PRAHA.

HYBRIDNÍ EVENTY

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz