Denní studium na VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky trvá 3 roky a je děleno do 6 období (zimní a letní období v každém ročníku). Je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Absolvent získá titul DiS. – Diplomovaný specialista.

Studiem oboru Audiovizuální technika a distribuce signálů student získá profesionální znalosti z oblasti komunikačních protokolů, skriptování pomocí skriptovacích a programovacích jazyků pro komunikaci s AV technikou, s procesem vzniku AV řešení od konzultace se zákazníkem přes sestavení a realizaci projektového plánu i konfigurací celých AV systémů. V procesu vzniku AV řešení se bude zabývat praktickými otázkami programování řídicích systémů. Naučí se řídit technický provoz a montáže přenosových zařízení, zajišťovat správnou funkci počítačových aplikací, zpracovávat komplexní agendy investičních akcí a náročné odborné činnosti ve všech fázích výstavby přenosových zařízení včetně engineeringu.

Má možnost získat mezinárodní technologický certifikát CTS (Certified Technology Specialist) v AV, zastřešené mezinárodní asociací Avixa. Výuka probíhá ve specializovaných ateliérech školy včetně multimediálního studia. Část odborných předmětů vyučují odborníci z firem, ve kterých probíhají cvičení některých odborných předmětů i odborná praxe. Získá jazykové vzdělání zaměřené na technickou angličtinu a obchodní komunikaci se zákazníky.

Více informací o studiu najdete na stránkách školy https://www.vosis.cz/