INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES

1. Správce osobních údajů, společnost Visual Communication, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 06958125, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23324 (dále jen „Správce“), jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
a. fungování webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
b. přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas, re-targeting pokud jste k tomu udělili souhlas.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 písm. a) lze považovat za zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“). Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

3. Cookies dle odst. 1. písm. b) jsou zpracovány pro účely přizpůsobení a cílení reklamy a pro re-targeting a jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

4. Na svých webových stránkách budeme zpracovávat níže uvedené soubory cookies s uvedenými účely a dobou zpracování: 

Typ NázevÚčelMaximální doba zpracování
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsZískání statistických informací pro běžnou analýzu provozu na webu a jeho zlepšování26 měsíců nebo dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče
Cookies třetích stranSeznam - SklikIdentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz, a.s., opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů

5. Na svých webových stránkách budeme zpracovávat níže uvedené soubory cookies s uvedenými účely a maximální dobou zpracování. Tyto OÚ budeme zpracovávat pouze s vaším výslovným souhlasem, který můžete kdykoli odvolat zasláním požadavku na emailovou adresu marketing@avmedia.cz nebo adresu sídla společnosti Správce.

Typ NázevÚčelMaximální doba zpracování
Cookies třetích stranGoogle AnalyticsIdentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů
Cookies třetích stranGoogle AdwordsIdentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)540 dnů
Cookies třetích stranFacebookIdentifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)180 dnů

6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

7. Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně..

8. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé::
a. Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Sesbírané cookies soubory jsou zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
b. Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy. 
c. Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000 Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Seznam.cz, a.s. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele a zde: https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi
d. MarketUP s.r.o., sídlem Plzeňská 345/5, Praha 5, 15000 Nastavení reklamních systémů a zpracování cookies provádí společnost MarketUP s.r.o. v souladu se zprostředkovatelskou smlouvou uzavřenou se společností AV Media, a.s.
e. Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-  požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
-  vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
-  požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
-  vznést námitku proti zpracování,
-  na přenositelnost nebo právo na kopii osobních údajů,
-   v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz