Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím Cookies

1.     Provozovatelem těchto webových stránek je holding Visual Communication, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 06958125, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23324. Ten a v jeho rámci společnosti:

·        AV MEDIA SSC, s.r.o., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 07303131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 298736 

·        AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 298736 

·        AV MEDIA EVENTS, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 07306008, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23668

jakožto společný správce (dále jen „Správce“) užívají na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
a. fungování webových stránek (nezbytné cookies),

b. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, pokud jste k tomu udělili souhlas (analytické cookies),
c. přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas, re-targeting pokud jste k tomu udělili souhlas (marketingové cookies).

 

2.     Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 písm. a) je nezbytný pro provoz a funkčnost stránek a je možný na základě zákonného důvodu, v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). 

Typ Název Účel Maximální doba zpracování
Nezbytné CookieScriptConsent Tento soubor používá služba Cookie-Script.com k zapamatování předvoleb souhlasu se soubory cookie návštěvníků. 1 rok
Nezbytné PHPSESSID Uchovává informace při návštěvě a procházení stránek. 1 návštěva


3. Cookies dle odst. 1. písm. b) a c) jsou zpracovány pro účely analýzy využívání stránek, přizpůsobení a cílení reklamy a pro re-targeting a jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých analytických a marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro analytické a marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče či změnou jejich nastavení, které je dostupné v patičce kterékoli stránky vpravo dole pod odkazem Nastavení Cookies.

Typ Název Účel Maximální doba zpracování
Analytické _dc_gtm_UA-4398535-2 Tento soubor je přidružen k webům používajícím Správce značek Google k načtení dalších scriptů a kódu na stránku.  1 minuta
Analytické _gat_UA-4398535-2 Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků. 1 minuta
Analytické _ga_XXX Používá se systémem Google Analytics, umožňuje sběr údajů o používání webu. 2 roky
Analytické _ga Používá se systémem Google Universal Analytics. Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 2 roky
Analytické _ga_4T5QVZD8J Používá Google Analytics k zachování stavu relace. 2 roky
Analytické _ga_PTRXRM6DZ Používá Google Analytics k zachování stavu relace. 2 roky
Analytické _gid Používá se systémem Google Analytics pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 1 den
Marketingové test_cookie Používá se službou Google DoubleClick ro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies. 15 minut
Marketingové DEVICE_INFO Sbírá informace o zařízení. 6 měsíců
Marketingové YSC Používá se službou YouTube a registruje unikání ID kvůli statistikám, která videa si uživatel prohlédl. 1 návštěva
Marketingové VISITOR_INFO1_LIVE Používá se službou YouTube na stránkách s integrovaným YouTube videem k odhadu šířky pásma uživatelů. 6 měsíců
Marketingové gcl_au Používá se systémem Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby. 3 měsíce
Marketingové IDE Používá se systémem Google DoubleClick pro registraci a hlášení kroků uživatele webové stránky po prohlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem změření účinnosti reklamy a zasílání cílených reklam uživateli. 1 rok
Marketingové AWSALBCORS Slouží k vytvoření vazby mezi severem a klientem, aby bylo zajištěno plné fungování Cors. 7 dní
Marketingové c Používá leady.com k identifikaci firemní návštěvy webu. 14 let a 11 měsíců
Marketingové c Používá leady.cz k identifikaci firemní návštěvy webu. 14 let a 11 měsíců
Marketingové leady.session_id Uchovává informace při návštěvě a procházení stránek. 1 návštěva
Funkční TawkConnectionTime Tento soubor cookie si pamatuje koncového uživatele, aby bylo možné identifikovat minulé chatové konverzace, pro zlepšení služby. 1 návštěva
Funkční twk_idm_key 1 návštěva


4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

5. Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé::
a. Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Sesbírané cookies soubory jsou zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
b. Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy. 
c. Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000 Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Seznam.cz, a.s. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele a zde: https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi
d. MarketUP s.r.o., sídlem Plzeňská 345/5, Praha 5, 15000 Nastavení reklamních systémů a zpracování cookies provádí společnost MarketUP s.r.o. v souladu se zprostředkovatelskou smlouvou uzavřenou s některou ze společností, která je společným správcem.
e. Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-  požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
-  vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
-  požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
-  vznést námitku proti zpracování,
-  na přenositelnost nebo právo na kopii osobních údajů,
-   v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný soud.

Požadavky zasílejte na emailovou adresu marketing@avmedia.cz nebo adresu sídla společnosti Správce.