Informace o zpracování osobních údajů - zasílání elektronických newsletterů

1. Společnost Visual Communication, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 06958125, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23324 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovává tyto Vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“): e-mailová adresa, jméno a příjmení, název organizace, pracovní pozice. 

2. OÚ jsou zpracovávány za účelem zařazení do databáze pro zasílání elektronických newsletterů. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží nebo služeb, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. OÚ budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.  

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 1. Poskytovatelé softwaru:
  1. nástroj Mailchimp – společnost The Rocket Science Group, se sídlem na adrese 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, U.S.A.
  2. nástroj Smart Emailing – společnost Smart Selling a.s., se sídlem na adrese Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372
  3. nástroj SENDINBLUE – 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France
 2. Poskytovatelé služeb a aplikací:
  1. Nausus s.r.o., na adrese Na Jezerce 1451/2A, 14500 Praha 4, IČ: 26769107
  2. CRS a.s. Praha 8 - Kobylisy, Klapkova 546, PSČ 18200, IČ: 28387741
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá. 

  4. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.  

  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.