Jak pronajmout videokonferenční zařízení?

Jelikož lze pronajmout více videokonferenčních sestav doporučujeme v případě zájmu o pronájem videokonferenčního zařízení kontaktovat naše obchodní konzultanty, kteří připraví nabídkou přímo pro vaše individuální požadavky. 

Jak si pronajmout videokonferenční místnost?

Místnost je potřeba objednat minimálně 5 pracovních dní před uskutečněním vašeho videokonferenčního hovoru. Místnost se nachází v prostorách společnosti AV MEDIA, a.s. Pražská 63, Praha 10 nebo Bohuňova 10, Brno. Před vlastním videokonferenčním spojením je potřeba otestovat volání, proto potřebujeme následující informace.

      

  • Jméno objednavatele a zodpovědnou osobu pro další jednání včetně telefonního spojení a e-mailové adresy.
  • Datum požadovaného spojení s uvedením hodiny zahájení a předpokládanou dobu trvání.
  • Počet zúčastněných osob.
  • IP adresu, či URI (např. jmeno@firma.com) videokonferenčního systému protistrany, či Bridge při vícestranném spojení.
  • Kontaktní osobu / osoby s uvedením jejich telefonních a e-mailových kontaktů pro komunikaci při testování spojení (komunikujeme česky a anglicky).

Ceník pronájmu místnosti?

Cena obsahuje pronájem videokonferenční místnosti a videokonferenčního zařízení včetně asistence. Cena je závislá na délce trvání videokonferenčního spojení (za každou započatou hodinu). Uvedené ceny v Kč bez DPH jsou platné pro pracovní dny v době od 8:00 hod do 17:00 hod.

  • 1 hodina: 3 000,-
  • do 3 hodin: 2 500,- hod.
  • nad 3 hodiny: 2 300,- hod.

      

Vícestranné spojení do 6 stran přes videokonferenční Bridge AV MEDIA 4 400,- hod. K dispozici je samostatný displej pro zobrazení sdílených dokumentů a VGA kabel pro připojení počítače pro sdílení vašich dokumentů či aplikací. Účastníkům konference budou k dispozici studené a teplé nápoje, na objednávku zajistíme i další občerstvení. 

Mám zájem

Požadavky jiné, než uvedené v této nabídce konzultujte s obchodním konzultantem.