V srpnu proběhla na pražském Žofíně zakládající schůze nové eventové asociace. Jedním z osmi členů je i Jan Kubinec, obchodní ředitel divize pronájmů společnosti AV MEDIA, kterého jsme se zeptali na několik otázek pro upřesnění okolností vzniku a účelu eventové asociace.

Před několika týdny došlo v eventovém odvětví k velkému posunu – vznikla nová eventová asociace. Jak byste shrnul její ambice?

Česká Eventová Asociace chce být funkční asociací, která bude podporovat eventové prostředí, umožňovat setkávání odborníků z této oblasti na různých úrovních, předávat zkušenosti mezi jednotlivými členy a komunikovat směrem k odborné veřejnosti a dalším subjektům.

Co konkrétně asociace nabízí svým členům?

V tuto chvíli pouze dialog s ostatními členy. Věříme, že do budoucna nabídne také kvalitní know-how pro zaměstnance, management a pro majitele členských subjektů. Naší velkou ambicí je také zavedení objektivní soutěžní platformy, která by sloužila pro zviditelnění nejzajímavějších událostí v eventovém průmyslu a zastupování českého eventového průmyslu na mezinárodní scéně. 

Jak se asociace konkrétně plánuje podílet na rozvoji eventů v ČR?

V tuto chvíli vidíme jako dvě hlavní priority vzdělávání odborné veřejnosti a uspořádání soutěže, která by zviditelnila nejzajímavější eventy, které české subjekty produkují. Mezi dlouhodobější témata patří organizace „neutrálního“ oborového veletrhu, který by reprezentoval české eventové prostředí, vznik standardů a certifikací, informační servis koncovým klientům, či ambice neutrálně se vyjadřovat ke sporným situacím, které ve vysoce konkurenčním prostředí vznikají.

V roce 2015 a 2016 proběhlo vyhlášení cen Czech Event Awards, letos jsme se ale této soutěže nedočkali. Plánujete nějaký takový projekt pro příští rok?

Ano, je to rozhodně jeden z našich hlavních cílů. V současné době máme dvě možnosti, jak tohoto cíle dosáhnout. Buď se Asociace domluví na převzetí Czech Event Awards a uspořádá 3. ročník, anebo založí soutěž novou. Většina zakládajících členů se účastnila jak Czech Event Awards, tak i mezinárodních soutěží, jak v roli soutěžících, tak v roli produkčních. Věříme tak, že zkušeností na založení nové ceny máme dostatek a dokážeme vytvořit atraktivní soutěž pro dodavatele eventových služeb i pro jejich zadavatele.

V tuto chvíli má asociace 8 členů z řad agentur, dodavatelů a venues. Plánujete přibírat nové členy? Kdo se může stát členem? 

Nábor nových členů a celkové rozběhnutí chodu asociace jsou teď naše hlavní aktivity. Těší nás, že den po zveřejnění tiskové zprávy se nám začaly ozývat eventové agentury se zájmem o více informací a členství. Je logické, že členská základna bude hledat konsenzus v prioritách. Co se druhé otázky týče, členem se může stát každý dodavatel v eventovém průmyslu, který bude splňovat určitá kvalitativní kritéria a kterého členská základna potvrdí. Konkrétní náborová kritéria budou teprve formulována.