Na začátku prosince se do Pardubic sjelo 43 rektorů českých veřejných, státních i soukromých škol k projednání aktuálních témat českého vysokého školství.

Česká konference rektorů (ČKR), založená 28. ledna 1993, je sdružení 49 rektorů vysokých škol České republiky – všech 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 státních VŠ ČR (Policejní akademie a Univerzita obrany) a 21 soukromých vysokých škol v České republice. Posláním České konference rektorů je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. Česká konference rektorů navazuje a udržuje styky s konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

AV MEDIA se postarala o technické zajištění celé akce. Do pardubického zámku jsme zapůjčili jeden 82" centrální displej pro prezentujícího a osm 55" náhledových displejů, aby byla zajištěna dobrá čitelnost a viditelnost pro všechny účastníky. Kvalitní ozvučení prostoru zajišťovalo deset konferenčních mikrofonů a šest reproduktorů.