Slavnostní předávání cen proběhlo ve čtvrtek 16. května ve Smetanově síni Obecního domu

Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií a ICOM. XVII. ročníku soutěže se zúčastnilo 58 muzejních institucí a galerií z celé České republiky. Letošní akce se nesla v duchu připomenutí 30. výročí Sametové revoluce.

V kategorii Muzejní počin byl nominován i projekt Památníku Zapadlých vlastenců, kde jsme realizovali AV řešení. První cenu v kategorii Muzejní počin roku  nakonec získalo NTM - Prezidentský vlak 2018. Expozice Zapadlých vlastenců se umístila na krásném třetím místě.


Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví – při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit našeho kulturního dědictví.

Akce se konala pod záštitou radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu hlavního města Prahy Hany Třeštíkové. Partnery slavnostního vyhlášení byly: Obecní dům, a. s., Národní muzeum, Hlavní město Praha, Český rozhlas, AV Media, a. s., a Three Brothers Production. Hlavním mediálním partnerem ceremoniálu se stala: Česká televize. Mediálními partnery akce byly: Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY.

Celkové výsledky

Kategorie Muzejní výstava roku 2018
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum umění Olomouc za výstavu „Rozlomená doba 1908–1928“
II. místo – Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, za výstavu „Kořeny“
III. místo – Městská galerie Litomyšl za výstavu „Já jsem… Zdeněk Nejedlý“
Zvláštní ocenění – Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, za výstavu „Černá země? Mýtus a realita 1918–1938“
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace, za výstavu „Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Československu“
Kategorie Muzejní publikace roku 2018
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum romské kultury za publikaci „Amendar: Pohled do světa romských osobností“
II. místo – Muzeum města Brna, příspěvková organizace, za publikaci „Nový dům Brno 1928“
III. místo – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, za publikaci „Dědictví z oceli: Sbírka orientálních a asijských zbraní a zbroje ve znojemském muzeu“
Zvláštní ocenění – Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, za publikaci „Květena Soosu a okolí“
Kategorie Muzejní počin roku 2018
I. místo – Cena Gloria musaealis – Národní technické muzeum za projekt „Prezidentský vlak 2018“
II. místo – Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových / Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt „Portheimka: Museum skla“
III. místo – Správa KRNAP – Krkonošské muzeum za projekt „Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou“
Zvláštní ocenění – Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace, za projekt „Rekonstrukce výstavních prostor muzea“
Cena Českého výboru ICOM
Národní galerie v Praze za stálou expozici „1918–1938: První republika“
Cenu Českého výboru ICOM získal v XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis projekt přihlášený do kategorie Muzejní výstava roku 2018.


Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz; http://www.muzeumroku.cz