Klasické tabule ve třídách v posledních letech postupně nahrazují tabule interaktivní a mnohdy dokonce už škola zvažuje místo tabule s projektorem pořízení displeje. Pokud také uvažujete nad nákupem interaktivního displeje, nezapomeňte, že jedním z klíčových faktorů je jeho velikost. 

Často se setkáváme s tím, že školy volí menší displeje, jako jsou 55'' či 65'', ale důležité je si uvědomit, že tato velikost může být pro efektivní vzdělání nedostatečná. V tomto článku vám vysvětlíme, proč je velikost interaktivního zobrazovače důležitá a proč bychom měli zvážit investici do většího displeje, jako je ten o rozměru alespoň 86", úplné minimum je 75''.

Větší displej přináší lepší viditelnost a čitelnost i ze zadních řad. V jedné americké studii zjistili, že dokonce 58 % studentů nedokáže přečíst obsah na 70palcové obrazovce1. Ale nemusíme chodit do Ameriky, schválně si zkuste sednout do zadní lavice a uvidíte, co uvidíte... A není to jen o přečtení textu.

Proč je velikost důležitá:

 1. Viditelnost pro všechny

Velká tabule je klíčovým prvkem pro zajištění dobré viditelnosti pro všechny studenty ve třídě. Díky větší ploše mají všichni žáci z předních i zadních řad přístup k obsahu prezentovanému na tabuli. To zaručuje, že nikdo nepřijde o důležité informace kvůli špatné viditelnosti. Všichni žáci mají rovnocenný přístup ke vzdělávání, což podporuje inkluzivní vzdělávání a snižuje nerovnosti ve vzdělávacím procesu.

2. Minimalizace únavy očí

Dostatečně velká tabule pomáhá minimalizovat únavu očí u studentů. Velký text a jasně viditelné obrázky jsou pro oči méně namáhavé a umožňují delší dobu soustředění během výuky. Žáci nemusí zbytečně napínat oči, aby sledovali, co je napsáno na tabuli, což přispívá k lepší koncentraci a snižuje riziko únavy.

3. Ergonomie

Dostatečně velká tabule ve třídě hraje klíčovou roli i z ergonomického hlediska. Zajišťuje, že učitel nemusí psát nebo kreslit příliš nízko, což by mohlo způsobit bolest v zádech nebo krku. Kvalitní tabule je umístěna ve vhodné výšce, která minimalizuje fyzickou zátěž učitele a přispívá k jeho pohodlí během výuky. Ergonomie je klíčovým faktorem pro udržení zdraví učitelů a jejich dlouhodobou výkonnost. (Toto může částečně vyřešit i umístění displeje na výškově nastavitelný pojezd.)

4. Interaktivita a angažovanost

Dostatečně velká tabule podporuje interaktivitu ve výuce a angažovanost studentů. Žáci mohou lépe sledovat a reagovat na to, co učitel píše nebo kreslí na tabuli. To vytváří dynamické učební prostředí, které podněcuje otázky, diskuzi a aktivní účast všech žáků.

Celkově lze tedy říci, že z hlediska viditelosti a ergonomie je dostatečně velká tabule v třídě klíčovým prvkem pro kvalitní výuku. A v ČR máme školní třídy běžně dimenzované na 30 žáků. Do takovýchto tříd skutečně malé displeje nepatří. Zde opravdu uvažujte o rozměru 86" a více. V případě tříd menších, často sloužících třeba pro jazykovou výuku, může postačit i displej velikosti 75''.

 

1 Údaje vychází ze srovnání 70" projekční plochy s rozlišením 4K ve třídě o rozměrech 6,7 x 8,2 metry. Studenti ve věku 12 až 22 let byli instruováni, aby si z promítaných snímků zapsali šest krátkých informací, přičemž 58 % z nich přepsalo nejméně jednu informaci nesprávně. Údaje vychází z výzkumu provedeného v USA společností Radius Research v dubnu 2016. (Zdroj: https://www.epson.cz/cs_CZ/verticals/business-solutions-for-education)