Lidé dnes chtějí pracovat jinak. Práce jim musí dávat smysl, nejlépe v pracovním prostředí, ve kterém mohou využít svůj potenciál a silné stránky.

Citace článku jsou převzaty z článku o agilním řízení, autorka Eva Höschlová:  e-časopis o firemním vzdělávání

Firmy si uvědomují, že rychle reagovat a efektivně fungovat budou moci pouze tehdy, pokud budou schopny uvnitř sebe sama perfektně týmově spolupracovat. Základní měrnou jednotkou firmy dnes není jednotlivec, ale tým.

Lidé čím dál více pracují a komunikují virtuálně, roste diverzita týmů. Možná i proto se firmy soustředí na možnosti zlepšování komunikace a spolupráce uvnitř týmu i mezi nimi navzájem. Hodně to souvisí se stylem řízení.  Lidé a jejich sociální interakce jsou důležitější než procesy a nástroje, reakce na změny jsou důležitější než dodržování původně stanoveného plánu, klíčovým se stává vztah se zákazníkem než obsáhlá dokumentace. Agilní řízení ve správně navrženém pracovním prostředí se mimořádně osvědčuje v době enormně rychlých změn.

Cílem agilního řízení je propojit firmu napříč odděleními prostřednictvím spolupráce na rychle dosažitelných cílech v menších týmech. Krátká setkání (intenzivní bloky spolupráce v klíčových oblastech) střídají retrospektivy, při kterých má tým možnost se ze zkušenosti něco naučit a zlepšit spolupráci během dalšího setkání.

Změna stylu, jakým firmy fungují v současném rychle se měnícím světě, je zcela nezbytná pro přežití a udržení konkurenceschopnosti. Na druhou stranu je to do jisté míry revoluce, která mezi lidmi může šířit strach, obavy a nejistotu. V mnoha firmách naštěstí dochází k posunům, o kterých jsme si před pár lety mohli nechat zdát. Důraz na týmovou spolupráci, na vzájemnou hustotu propojení, na četnosti sociálních interakcí, na vizuální facilitaci… jsou jen některá témata, která dnes ovlivňují budoucí úspěch firem a organizací.

Lidé dnes chtějí pracovat jinak. Práce jim musí dávat smysl, nejlépe v pracovním prostředí, ve kterém mohou využít svůj potenciál a silné stránky. Největší výzvou se stává správná komunikace a efektivní sdílení společných cílů. Komunikace je základ jakékoli spolupráce. Těžko si představíme efektivně fungující týmy bez kvalitní komunikace. Přesto firmy této oblasti věnují poměrně málo pozornosti, zejména vezmeme-li v úvahu, jak velký vliv má komunikace na engagement zaměstnanců, vztah se zákazníkem či plnění byznysových cílů.

Které aspekty je třeba ošetřit, abychom se při vzájemné výměně informací co nejméně trápili? A jak je možné poměrně snadno výrazně zvýšit kvalitu vzájemné osobní či elektronické komunikace? Přijďte se inspirovat, rádi Vám představíme digitální technologie a komunikační platformy, které významnou měrou ovlivňují kvalitu komunikace, spolupráce a kreativního myšlení ve flexibilním a agilním pracovním prostředí.

„Vítězem se stane ten, kterému se podaří nejlépe propojit lidský potenciál s pracovním prostředím a digitálními technologiemi.