Videokonference se během covid19 staly nejvyužívanějším komunikačním nástrojem ve všech odvětvích lidské činnosti. Tento trend se pravděpodobně do budoucna nezmění.

Videokonference mění způsob komunikace, spolupráce a kreativního myšlení. Jde o formu propojení lidí často i z různých částí regionu, země či světa a jejím nasazením lze snížit nejen čas spojený s cestováním, ale i zlepšit balancováním mezi pracovním a soukromým životem. Videokonference nám začala sloužit ke zvýšení produktivity a spokojenosti zaměstnanců. 

Setkání na dálku obvykle komunikaci a spolupráci zefektivňuje a dává celému jednání ustálenou formu a řád. Videokonference sice kladou vyšší nároky na disciplínu, přípravu a celkový průběh vzdálených setkání, ale díky tomu lze automaticky získat přesnější agendu, cíle a plánování mezi přispěvateli před, během a po setkání.

Cílem komunikace na dálku by měla být maximální přirozenost a srozumitelnost pro všechny účastníky. V tomto případě jsou kladeny vysoké nároky na zvuk, který přenáší majoritní obsah sdílených informací, a to včetně důležitých podprahových vjemů, jako může být tón či barva hlasu, které jsou přímo propojeny s emoční stránkou probíhající komunikace. 

V tomto okamžiku narážíme na často opomíjený fakt vhodné konferenční techniky se správnými akustickými vlastnostmi, které jsou důležité nejen pro to, aby posluchač měl kvalitní poslech s minimem parazitních zvukových odrazů, ale aby byl zároveň prostřednictvím techniky kvalitně srozumitelně slyšen. 

Špatná akustika v místnosti snižující kvalitu řeči účastníků, logicky zhoršuje spolupráci a zvyšuje nároky účastníků na jejich soustředěnost. Lidský mozek je sice schopen se s nechtěnými odrazy či ruchy vypořádat, ale je současně nucen vydávat na takovou komunikaci větší množství energie. Takové prostory vyvolávají v lidech negativní emoce a znaky únavy či vyčerpání. 

Prostory pro hybridní způsob práce by neměly být pouze designovou zasedací místností. Je potřeba myslet na její akustické vlastnosti. Akustická vlastnost prostoru definuje základní parametr, kterým je „doba dozvuku“. Zjednodušeně řečeno se jedná o čas, v jakém je schopný prostor zatlumit impulz o určitou úroveň. 

Optimální doba dozvuku pro konferenční místnosti není stanovena jako exaktní hodnota, která by měla být pro všechny místnosti shodná. Tato doba se mění v závislosti na velikosti místnosti. Např. pro účely vzdálené hybridní komunikace se pohybuje v rozmezí 0,4 až 0,9s. 

Splnění tohoto parametru obvykle znamená, že téměř veškerá zvuková energie v podobě mluvené řeči je k posluchači nebo k mikrofonu přenesena přímo bez parazitních odrazů, které srozumitelnost mluveného obsahu výrazně zhoršují. Exaktně je možné změřit srozumitelnost jako hodnotu STI, která na škále 0 do 100 % řekne, jakou kvalitu mluveného slova budeme v prostoru vnímat.

Cesta ke zlepšení akustických vlastností v prostoru je různorodá a v každém prostoru bude unikátní. Klíčem k úspěchu je použít kvalitní akustické materiály na správných místech. V této části umíme poradit a nalézt nejlepší možné řešení, které bude nejen funkční, ale zároveň designově atraktivní. 

Můžeme se setkat s názorem, že moderní technologie si umí s některými nežádoucími zvukovými artefakty jako je potlačení hluku poradit. Do jisté míry to samozřejmě možné je, ale i tyto technologie mají své limity, které jsou podmíněny akustickými vlastnostmi prostoru. Nesmíme zapomínat, že lidské ucho žádnými podobnými moderními technologiemi vybaveno není. 

Pojďte společně s námi hledat cestu, jak efektivně komunikovat, spolupracovat a cítit se při tom lépe. 

Jaké pracovní prostory, zážitky a uživatelské zkušenosti vytváříte pro své zaměstnance? Přijďte se k nám INSPIROVAT, abyste poznali, jak lze vaši organizaci připravit na úspěch budoucnosti práce nejen v hybridním režimu.