Interaktivní archeologická expozice se návštěvníkům otevře již v dubnu

AV MEDIA v loňském roce realizovala audiovizuální řešení pro novou expozici Archevita - Stopami věků ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. V letošním roce, konkrétně 22.4.2022 proběhne její slavnostní otevření. A máte se na co těšit!

"Vizí hlavní autorky celé koncepce Mgr. Jany Klementové, vedoucí archeologického oddělení, bylo od samého počátku vytvořit zcela moderní a nadčasovou expozici, která vstřícným a poutavým způsobem návštěvníkům představí regionální archeologii a současný pohled na její prezentaci. Svěží pojetí se promítá již do vstupní části, kdy ven z objektu vystupuje rekonstrukce neolitického domu, který se prolíná přímo do interiéru a příchozí plynule uvede do pravěku. V přízemí je v měřítku 1:1 postaveno několik typů obydlí z různých období pravěku, výrobních a pohřebních celků, vše doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi."

https://www.archevita.cz/