V minulém týdnu proběhl Sněm Asociace muzeí a galerií, na kterém jsme představili řešení pro muzea, informační centra, Science centra a planetária.

Ve dnech 4.–5. listopadu 2015 se v Konferenčním a společenském centru Secese v Plzni již pojedenácté sešel její nejvyšší orgán – Sněm AMG. Cílem setkání byla volba nového vedení organizace a příprava koncepcí a strategií AMG na další tříleté období 2016–2018. Více o výsledku setkání nalznete zde. 

AV MEDIA, byla partnerem Sněmu. V rámci naší prezentace jsme představili  komplexní přístup  řešení muzejních expozic, od studie, až po vlastní realizaci. Ukázali jsme nové trendy v oblasti muzejních expozic a nové možnosti audiovizuální interpretace. Dále jsme představili projekty, které jsme v loňském a letošním roce realizovali. 

"Snažíme se, aby projekty, které jsme měli možnost v posledních letech napřímo realizovat, případně se na nich velkou měrou spolupodílet zanechávaly stopu, emoci, byli nepřehlédnutelné a pro návštěvníka i provozovatele jednoznačně přínosné. Oproti letům minulým se více soustředíme na tvorbu obsahů expozic, snažíme se naslouchat našim klientům, kteří volají po jednoduchosti, nízkých provozních nákladech, edutainmentu v expozicích a možnosti lépe poznávat návštěvníky a řídit expozice", říká VIktor Plass, ze společnosti AV MEDIA.