Tisková zpráva

Ve dnech 24.–25. 11. 2021 se v Univerzitním kině Scala v Brně uskuteční shromáždění členů Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s. 

Cílem tohoto významného setkání je příprava koncepcí a strategií na léta 2022–2024, projednání změny Stanov AMG a seznámení s výsledky práce v období 2019–2021. Sněm AMG je prostorem k řešení aktuálních problémů i ke zhodnocení toho, co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí.

Více v tiskové zprávě AMG. 

Tisková zpráva