Vítejte u prvního vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: DIGITÁLNÍ SPOLUPRÁCI.

Zajímáte se obecně o nové způsoby práce, jak se budou nadále vyvíjet pracovní prostory a kanceláře, jak lze smysluplně využít moderní komunikační a prezentační technologie a bez jakých dovedností se v budoucnu neobejdeme? Jste na správném místě. Můžete se o mně a o tom co dělám dozvědět více...

Těžištěm digitální spolupráce v moderních organizacích jsou vysoce výkonné týmy lidí, které přitahují další členy k aktivnímu zapojení. Tyto týmy jsou tvořeny za účelem řešení problémů: pro uvedení nového produktu na trh, pro optimalizaci procesu, pro analýzu tržních trendů, pro porozumění potřebám a přáním zákazníků a tak dále.


Díky digitální spolupráci není nutné seskupovat zaměstnance podle "místa", ale podle "problému", na jehož řešení pracují. Týmy pracují prostřednictvím digitálních nástrojů a komunikačních platforem a podle potřeby využívají fyzická místa například v kanceláři, z domova, na cestách nebo coworkingových prostor. 

Výzvou digitální spolupráce je, jak nejlépe zapojit lidi, jak využít fyzické a digitální pracovní prostory a jak smysluplně využít moderní komunikační technologie k dosažení společných cílů. Toto spojení současně vyvolává potřebu, jak správně definovat nové způsoby práce a naučit se novým dovednostem, jak rekonfigurovat pracoviště a pracovní místa a jak vybrat správné technologie.

 

  1. Je potřeba získat zpětnou vazbu od svých zaměstnanců. Zjistit PROČ, JAK, KDY, KDE a s KÝM vykonávají práci. Díky tomu si uděláte přehled, co jim vyhovuje, co vyhovuje méně a co nevyhovuje vůbec a také to CO k práci potřebují: získáte jejich opravdové požadavky, potřeby a přání související s jejich prací, a dokonce je zapojíte do změny rekonfigurace pracovišť.

  2. Je potřeba díky zpětné vazbě zvážit, jaké výzvy a pracovní scénáře musí fyzický a digitální pracovní prostor vyřešit. 

  3. Je potřeba si otevřeně přiznat, že některou práci je potřeba dělat někde, ale jinou práci lze dělat kdekoli.

    Jednotlivé kroky nás povedou k tomu, jak nastavit digitální spolupráci, která bude ku prospěchu všech. Lidem, kteří budou muset být osobně k dispozici v konkrétním místě výkonu práce, ale i těm, kteří budou moci kombinovat osobní a vzdálenou přítomnost (pracovat hybridně) nebo poslední skupině, která může pracovat odkudkoli vzdáleně.

Digitální spolupráce má také svá pravidla, např. týdenní týmové schůzky budou vždy osobní, aby členové týmu mohli podpořit vzájemné sociální vztahy mezi sebou nebo lépe poznat nové kolegy.

Umožnit lidem spolupracovat z jejich preferovaného místa, je žádoucí, než vyžadovat striktní přítomnost z konkrétního místa např. z kanceláře Takovým přístupem výrazně podpoříte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, současně umožníte organizacím nalézat nové talenty, zapojovat rozmanitější a nové způsoby práce v širších perspektivách a vytvářet kreativnější a produktivnější týmy, které dosahují lepších výsledků.

digitalni-spoluprace_1

Příště se zaměříme na:

JAK úspěšně přivést LIDI zpět do kanceláře.

Zajímáte se obecně o nové způsoby práce, jak se budou nadále vyvíjet pracovní prostory a kanceláře, jak lze smysluplně využít moderní komunikační a prezentační technologie a bez jakých dovedností se v budoucnu neobejdeme? Jste na správném místě. Můžete se o mně a o tom co dělám dozvědět více...

LIVESPORT